GOD SELVFØLELSE - Roten til å ha det godt

selvfølelse Nov 08, 2022

Dette er det vanskeligste av alt:

å være seg sjøl – og synes at det duger.

Hans Børli

Jeg har i årenes løp blitt mer og mer fascinert av hvordan vi mennesker er skrudd sammen. Hvordan det vi tenker og føler – og hva vi tenker og føler om det vi tenker og føler – er avgjørende for vår adferd og hvordan vi oppfatter verden. Selvhjelpsbøker om tankens kraft, om å ta styring i eget liv, hvordan jeg kan nå et hvilket som helst mål og så videre, har gått ned på høykant. En gjenganger i alle disse bøkene om egenutvikling er selvfølelsen. Inntrykket jeg sitter igjen med er klart: å ha god selvfølelse er maktpåliggende. Dårlig selvfølelse kan være roten til så mye vondt – og god selvfølelse roten til alt godt!

Hvorfor fokus på selvfølelsen?

Plastisk-kirurgen...

Les mer

Er livet selv blitt en prestasjon?

livsmestring May 09, 2022

Livsmestring - å mestre livet - er jammen blitt pensum i skolen. Ikke som eget fag, men som et tverrfaglig tema som skal være med elevene gjennom hele skoleløpet. På høy tid synes vi her i Mentalskolen - dette brenner vi for (vi har jo også et nettkurs i Livsmestring). Men hva er det som skjer - er livet i seg selv også blitt en prestasjon?

Det er unektelig mye måling, veiing, sammenligning, karaktersetting og vurdering i dagens samfunn. Det å mestre og prestere er viktig for noen hver; det være seg i yrkeslivet, med private prosjekter eller i form av selvrealisering.

Likevel: Det er IKKE det livsmestring dreier seg om - å prestere best mulig i livet! Nei, det det dreier seg om er å kunne møte alle de krav og forventninger, vurderinger og evalueringer, hendelser og relasjoner, på en best mulig måte for deg. Slik at du kan leve det som er et godt liv for deg, i tråd...

Les mer

Tenk å vippes av pinnen av å få roe helt ned...

balanse Mar 23, 2022

Hvor lenge må man ha gått til coach, studert coaching og jobbet med det, før alt fungerer som det skal? Spør for en venn...

De siste 3 årene har jeg brukt mye tid på mentale prosesser. Jeg har lært teori om NLP, nevrosemantikk og nevrovitenskap, lest bøker, tatt eksamener og sertifiseringer - jeg har øvd, blitt coachet, tenkt og reflektert - og synes jeg har kommet kjempelangt! Og, må jeg innrømme - jeg levde i den villfarelsen at jeg forsto meg på meg selv. Rødmer når jeg skriver dette…

Ikke sånn å forstå at jeg tenkte jeg var utlært, eller at jeg er den beste versjonen av meg selv ennå. Jeg elsker at jeg er på vei dit, og at jeg vet at jeg kan bli litt bedre hver eneste dag. At det er meg det kommer an på, som Gyrid Beck Solberg sier, og at jeg har så store muligheter til å påvirke hvordan livet mitt er og skal bli!

I coaching...

Les mer

Er du syk? Kronisk syk? Da driver du helt sikkert ditt eget indre regnskapsbyrå.

Har du vært eller er syk over lengre tid, så er sjansen stor for at du er meget erfaren i å drive regnskapsbyrå.

Vi mennesker er kompliserte og enkle på samme tid. Vi har noen basalbehov som må innfris, og behovene er de samme for oss alle. Vi trenger mat, drikke, hvile og søvn for å overleve.

For friske mennesker i vår vestlige verden, er det stort sett lett å kjenne igjen og fylle behovene. Når man er sulten, kan man spise, er man trøtt kan man sove. Det er som om kroppen lades og man kan etter å ha fylt behovet, fortsette å jobbe, trene, være og gjøre.....Sånn sett er vi jo enkle, ja de fleste av oss i hvert fall da. Vi vet at energi ikke er noe som oppstår, det er noe vi omformer. Mat inn blir energi ut, å være i bevegelse skaper energi, å sove lader batteriene men.....

og det er her essensen er; slik fungerer det...

Les mer

Oksygenmaske til lærerne

Regjeringa.no publiserte 17.09.20 en ny rapport om kvalitet i skolen: Læringsmiljøet betyr mykje for resultata til elevane”. I rapporten  står det blant annet å lese at

 

– Norske skular er ulike, og det er også elevane. Det er difor ikkje så overraskande at ekspertgruppa ikkje finn tydelege felles faktorar på dei skulane som bidreg mest til elevane si læring. Det er likevel interessant å sjå kor viktig skulemiljøet kan vere for kor mykje elevane lærer. Det viser at det er utruleg viktig å jobbe med godt miljø for at elevane skal trivast, og for at dei skal lære meir og stå betre rusta for framtida, seier kunnskaps- og integreringsministeren.”

Les hele rapporten her.

 

Jeg kan ikke dy meg: Jeg tror ikke det finnes en eneste overrasket pedagog i Norges land. Dette vet vi! Og hva mer er - med (mindre) hederlige unntak, etterstreber...

Les mer

Hvordan definerer du deg selv?

En ting som går igjen i coaching og som kommer opp som tematikk nesten uansett om jeg jobber med toppledere, pedagoger, entrepenører eller sånne som «deg og meg»,  er det at vedkommende identifiserer seg og måler egen og andres verdi i suksess, materialisme, tittel eller utseende.

Jeg tror faktisk jeg kan dra den så langt som til at jeg fortsatt har tilgode å møte noen som ikke på noe vis gjør dét og når det da tilsynelatende er noe «alle gjør» er det da et problem?

Ja - det mener jeg det er!

og hvorfor dét?

Vi vil emosjonelt alltid forvirre oss selv når vi mikser hvem vi er med hva vi gjør/oppnår/har. Noen kan få et oppblåst og forstyrret selvbilde og dette kan gjøre oss ekstremt selvsentrerte. Vi dømmer andre under oss selv for å selv føle oss bedre (hvis vi faktisk har noe på vår...

Les mer

Buyers Remorse (full av anger eller tvil når du skal ta valg?)

Kjenner du på stress eller overveldelse når du skal ta store valg?
Eller angrer du ofte når du har tatt valg og gjort større innkjøp?
Har du opplevd at du føler deg paralysert og dermed utsetter eller ender med å ikke ta noe valg når du egentlig vet at det ville vært bedre for deg å faktisk velge det ene eller det andre?

Det er ifølge hjerneforskning flere ting som skjer med oss.

For det første så fokuserer vi oftest på de positive sidene ved et kjøp før vi kjøper noe. Vi har forventninger og kjenner på gleden og mulighetene det vil gi oss. Men så kicker noe inn......

mange kjenner på at de blir overveldet av alle valg vi kan ta.

I den vestlige verden antar vi og lever etter prinsippet: «Å maksimere individets velferd er lik å maksimere individets frihet – altså friheten til å velge». Sagt med andre ord; vi...

Les mer

Den umulige kunden

Finnes det mennesker som kommer frivillig til coaching og som ikke er coachbare? Finnes den umulige kunden? Coachenes skrekk. Den som "ingen" coach vil ha?

Vedkommende har kanskje vært til coaching eller ulike terapeuter før og sier; «ingen klarer å hjelpe meg, jeg har prøvd ALT».

Jeg vil påstå at det ikke er kunden det er noe galt med, men coachen som ikke gjør jobben sin. En dyktig coach skal klare å avdekke hvilke mønstre kunden kjører - mønstrene som er den egentlige grunnen til at de kan oppleves som «ikke coachbare» eller «sleipe åler» som gang på gang snor seg unna det som kan være ubehagelig og vondt. Mange er eksperter på dette, de burde hatt medalje for sin kreativitet og evne til å forlede både seg selv og hjelperen sin. Men, og dette er viktig, de gjør det ikke med vilje for å være vrange og umulige, de er...

Les mer

Krisehåndtering, er du fornøyd med din egen håndtering av koronakrisen?

Ble hverdagen din snudd på hodet? Driver du for deg selv kanskje? Eller har du blitt permittert fra jobben din?

Har hverdagen din blitt påvirket av situasjonen de siste månedene uten at du har vært en av dem som har stått på hodet for å holde de kristiske delene av samfunnet gående? Fikk du plutselig mer tid til disposisjon? Isåfall, hvis du ikke har brukt tiden som har gått til å lære deg noe nytt, bedre egen helse eller tatt bedriften din til nye høyder, så har du ikke gjort det beste ut av situasjonen og bør ta en runde med deg selv…..

Koronaen tok de fleste av opp på senga. Plutselig ble avtaler satt på vent, oppdrag ble kansellert og verden, slik vi kjente den,  stoppet opp. Mange av oss ble fulltids pedagoger i tillegg til å drive jobb «på si», flere har kjent på brakkesyke, kjedsomhet, frykt og fortvilelse og på toppen av...

Les mer

Prosjekt "sosiale medier"

Overalt ropes det om synlighet og viktigheten av å være tilstede og bruke sosiale medier i markedsføring av egne tjenester og egne produkter. Mange utrolig dyktige mennesker i ulike bransjer kommer ikke frem med sin idé, sin kunnskap eller sitt produkt fordi de ikke vil eller kan sosiale medier eller fordi de ikke klarer å trenge gjennom støyen blant alle andre.

Vi har beveget oss langt markedsføringmessig de siste 100 årene. Fra små notiser i avisen(e), som mine forfedre brukte på begynnelsen av 1900-tallet. Til at annonsene ble større, det ble laget egne reklameaviser, TV reklamer og nå idag domineres annonsemarkedet også de sosiale mediene. Gjerne med levende bilder. Jeg husker fortsatt godt avisene i Harry Potter filmene hvor Humlesnurr ble borte fra avisen foran en sjokkert Harry Potter, på toget,  hvorav Ronny responderer med noe sånt som; "ja hva trodde du? Han kan jo...

Les mer
1 2
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.