Er du syk? Kronisk syk? Da driver du helt sikkert ditt eget indre regnskapsbyrå.

Har du vært eller er syk over lengre tid, så er sjansen stor for at du er meget erfaren i å drive regnskapsbyrå.

Vi mennesker er kompliserte og enkle på samme tid. Vi har noen basalbehov som må innfris, og behovene er de samme for oss alle. Vi trenger mat, drikke, hvile og søvn for å overleve.

For friske mennesker i vår vestlige verden, er det stort sett lett å kjenne igjen og fylle behovene. Når man er sulten, kan man spise, er man trøtt kan man sove. Det er som om kroppen lades og man kan etter å ha fylt behovet, fortsette å jobbe, trene, være og gjøre.....Sånn sett er vi jo enkle, ja de fleste av oss i hvert fall da. Vi vet at energi ikke er noe som oppstår, det er noe vi omformer. Mat inn blir energi ut, å være i bevegelse skaper energi, å sove lader batteriene men.....

og det er her essensen er; slik fungerer det...

Continue Reading...

Oksygenmaske til lærerne

Regjeringa.no publiserte 17.09.20 en ny rapport om kvalitet i skolen: Læringsmiljøet betyr mykje for resultata til elevane”. I rapporten  står det blant annet å lese at

 

– Norske skular er ulike, og det er også elevane. Det er difor ikkje så overraskande at ekspertgruppa ikkje finn tydelege felles faktorar på dei skulane som bidreg mest til elevane si læring. Det er likevel interessant å sjå kor viktig skulemiljøet kan vere for kor mykje elevane lærer. Det viser at det er utruleg viktig å jobbe med godt miljø for at elevane skal trivast, og for at dei skal lære meir og stå betre rusta for framtida, seier kunnskaps- og integreringsministeren.”

Les hele rapporten her.

 

Jeg kan ikke dy meg: Jeg tror ikke det finnes en eneste overrasket pedagog i Norges land. Dette vet vi! Og hva mer er - med (mindre) hederlige unntak, etterstreber...

Continue Reading...

Hvordan definerer du deg selv?

En ting som går igjen i coaching og som kommer opp som tematikk nesten uansett om jeg jobber med toppledere, pedagoger, entrepenører eller sånne som «deg og meg»,  er det at vedkommende identifiserer seg og måler egen og andres verdi i suksess, materialisme, tittel eller utseende.

Jeg tror faktisk jeg kan dra den så langt som til at jeg fortsatt har tilgode å møte noen som ikke på noe vis gjør dét og når det da tilsynelatende er noe «alle gjør» er det da et problem?

Ja - det mener jeg det er!

og hvorfor dét?

Vi vil emosjonelt alltid forvirre oss selv når vi mikser hvem vi er med hva vi gjør/oppnår/har. Noen kan få et oppblåst og forstyrret selvbilde og dette kan gjøre oss ekstremt selvsentrerte. Vi dømmer andre under oss selv for å selv føle oss bedre (hvis vi faktisk har noe på vår...

Continue Reading...

Buyers Remorse (full av anger eller tvil når du skal ta valg?)

Kjenner du på stress eller overveldelse når du skal ta store valg?
Eller angrer du ofte når du har tatt valg og gjort større innkjøp?
Har du opplevd at du føler deg paralysert og dermed utsetter eller ender med å ikke ta noe valg når du egentlig vet at det ville vært bedre for deg å faktisk velge det ene eller det andre?

Det er ifølge hjerneforskning flere ting som skjer med oss.

For det første så fokuserer vi oftest på de positive sidene ved et kjøp før vi kjøper noe. Vi har forventninger og kjenner på gleden og mulighetene det vil gi oss. Men så kicker noe inn......

mange kjenner på at de blir overveldet av alle valg vi kan ta.

I den vestlige verden antar vi og lever etter prinsippet: «Å maksimere individets velferd er lik å maksimere individets frihet – altså friheten til å velge». Sagt med andre ord; vi...

Continue Reading...

Den umulige kunden

Finnes det mennesker som kommer frivillig til coaching og som ikke er coachbare? Finnes den umulige kunden? Coachenes skrekk. Den som "ingen" coach vil ha?

Vedkommende har kanskje vært til coaching eller ulike terapeuter før og sier; «ingen klarer å hjelpe meg, jeg har prøvd ALT».

Jeg vil påstå at det ikke er kunden det er noe galt med, men coachen som ikke gjør jobben sin. En dyktig coach skal klare å avdekke hvilke mønstre kunden kjører - mønstrene som er den egentlige grunnen til at de kan oppleves som «ikke coachbare» eller «sleipe åler» som gang på gang snor seg unna det som kan være ubehagelig og vondt. Mange er eksperter på dette, de burde hatt medalje for sin kreativitet og evne til å forlede både seg selv og hjelperen sin. Men, og dette er viktig, de gjør det ikke med vilje for å være vrange og umulige, de er...

Continue Reading...

Krisehåndtering, er du fornøyd med din egen håndtering av koronakrisen?

Ble hverdagen din snudd på hodet? Driver du for deg selv kanskje? Eller har du blitt permittert fra jobben din?

Har hverdagen din blitt påvirket av situasjonen de siste månedene uten at du har vært en av dem som har stått på hodet for å holde de kristiske delene av samfunnet gående? Fikk du plutselig mer tid til disposisjon? Isåfall, hvis du ikke har brukt tiden som har gått til å lære deg noe nytt, bedre egen helse eller tatt bedriften din til nye høyder, så har du ikke gjort det beste ut av situasjonen og bør ta en runde med deg selv…..

Koronaen tok de fleste av opp på senga. Plutselig ble avtaler satt på vent, oppdrag ble kansellert og verden, slik vi kjente den,  stoppet opp. Mange av oss ble fulltids pedagoger i tillegg til å drive jobb «på si», flere har kjent på brakkesyke, kjedsomhet, frykt og fortvilelse og på toppen av...

Continue Reading...

Prosjekt "sosiale medier"

Overalt ropes det om synlighet og viktigheten av å være tilstede og bruke sosiale medier i markedsføring av egne tjenester og egne produkter. Mange utrolig dyktige mennesker i ulike bransjer kommer ikke frem med sin idé, sin kunnskap eller sitt produkt fordi de ikke vil eller kan sosiale medier eller fordi de ikke klarer å trenge gjennom støyen blant alle andre.

Vi har beveget oss langt markedsføringmessig de siste 100 årene. Fra små notiser i avisen(e), som mine forfedre brukte på begynnelsen av 1900-tallet. Til at annonsene ble større, det ble laget egne reklameaviser, TV reklamer og nå idag domineres annonsemarkedet også de sosiale mediene. Gjerne med levende bilder. Jeg husker fortsatt godt avisene i Harry Potter filmene hvor Humlesnurr ble borte fra avisen foran en sjokkert Harry Potter, på toget,  hvorav Ronny responderer med noe sånt som; "ja hva trodde du? Han kan jo...

Continue Reading...

Din virkelighetsoppfatning er ikke sannheten

coach nevrosemantikk Apr 21, 2020

Tenker du av og til over din egen virkelighetsoppfatning? 

Altså ikke over virkeligheten og tiden vi lever i, men på hvordan du selv skaper mening til dine opplevelser og hvilket fokus du velger å gi det som skjer?

Du og jeg tenker alltid. Vi tenker også over egne tanker og følelser. Kvaliteten og kraften i de avgjør hvor mye du tror på dem noe som igjen påvirker hvor sterke følelsene blir. Dette vil igjen trigge nye tanker.

Er du i confirmation bajas, altså du søker å få bekreftet det du tenkte først, så vil du ubevisst og bevisst lete etter bevis som støtter de første tankene om saken. Dette igjen forsterker troen din på at det du tenker er sannheten og ikke bare dine tanker.

Du finner «bevis» for dine tanker i andres tanker, tolkninger av hendelser rundt deg og ved at du ikke legger merke til det...

Continue Reading...

Hvordan øke hjernens fleksiblitet?

hjernen Apr 21, 2020

Har du tenkt over at du kan øke hjernekapasiteten din ved å trene opp fleksibiliteten?


Nevroplastisitet handler om hjernens evne til å endre seg og utvikle seg gjennom livet. Øvelse kan lede til strukturelle og funksjonelle endringer i hjernen langt inn i alderdommen, ja kanskje så lenge man lever, så lenge man fortsetter å lære.

En fleksibel hjerne fører til større fleksibilitet i tanker og tankemønstre og at man takler det uforutsette bedre. 

Har du tenkt over viktigheten av å holde hjernen aktiv og nevronene i live ved å hele tiden utfordre hjernen på å lære noe nytt? 

Ikke bare vil du holde deg yngre når alderdommen slår inn og unngå eller redusere alderdomstegn som dårlig hukommelse men du vil også få et rikere liv ved å holde hjernen frisk gjennom livet og dermed tenke på hjernens plastisitet som...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.