BLOGGEN

Oksygenmaske til lærerne

lærer pedagog skolehverdag skoleverket Sep 21, 2020

Regjeringa.no publiserte 17.09.20 en ny rapport om kvalitet i skolen: Læringsmiljøet betyr mykje for resultata til elevane”. I rapporten  står det blant annet å lese at

 

– Norske skular er ulike, og det er også elevane. Det er difor ikkje så overraskande at ekspertgruppa ikkje finn tydelege felles faktorar på dei skulane som bidreg mest til elevane si læring. Det er likevel interessant å sjå kor viktig skulemiljøet kan vere for kor mykje elevane lærer. Det viser at det er utruleg viktig å jobbe med godt miljø for at elevane skal trivast, og for at dei skal lære meir og stå betre rusta for framtida, seier kunnskaps- og integreringsministeren.”

Les hele rapporten her.

 

Jeg kan ikke dy meg: Jeg tror ikke det finnes en eneste overrasket pedagog i Norges land. Dette vet vi! Og hva mer er - med (mindre) hederlige unntak, etterstreber lærerne å skape dette gode læringsmiljøet. Hver dag. 

 

Det er med rette stort fokus på at vi skal ta vare på elevene - hele mennesket - og lærerne har ansvar for utrolig mye mer enn fag (nevnte noen læringsmiljø?). For å sikre alle elever i norsk skole et godt skole- og læringsmiljø, må vi sette ressursene inn på den faktoren som er mest avgjørende i så måte - nemlig lærerne. Dette brenner jeg for: For å kunne ta vare på andre, må vi ta vare på oss selv. Vi må først ta på vår egen oksygenmaske, før vi kan hjelpe andre!

 

Her kommer en påstand til: Dersom skoleeiere hadde satt inn litt ressurser for å ta vare på lærerne - utstyrt dem med oksygenmasken - hadde de spart mye i andre enden. Hva koster utbrente lærere, lærere som forlater skolen, eller slitne, umotiverte lærere?

 

Jeg ønsker meg en skoleeier, og et undervisningsdepartement, som ser at det er smart å investere i lærerne. Som gir dem det de trenger for å trives i jobben sin, trives med seg selv, og slik har overskudd til å gi hver enkelt elev det DE trenger. Et system som gir lærerne oksygenmasken først, slik at de kan hjelpe elevene!

 

Og hva skal denne oksygenmasken tilføre? Det den enkelte pedagog trenger! Her er et par eksempler:

 

Lærere er ledere. Gi dem verktøy til å bli trygge og dyktige i sin rolle som klasseledere! Fagstoffet er på plass fra universitet og høyskole, men det å være lederen i klasserommet er det etter mitt skjønn ikke nok opplæring i. Det private næringsliv forstår at å investere i lederutvikling gir bedre resultater. Hvorfor skulle det være annerledes i skolen? 

 

Som sitatet fra forskningsrapporten sier - alle elever er forskjellige. Noen har tung bagasje, noen har diagnoser, noen er veldig skoleflinke, noen elsker skolen og noen mistrives sterkt… sånn kunne jeg fortsette. Vi vet at de økonomiske rammene i skolen ikke er slik at alle kan få tilpasset skolehverdagen slik at den er optimal for dem. Selv om de “har krav på det” - og det vet lærerne så inderlig godt. Jeg ønsker å utstyre lærerne med verktøy til å takle disse utfordringene på best mulig måte! Evnen til å holde fokus på det de KAN gjøre noe med, og forholde seg til resten på en hensiktsmessig måte. Evnen til å skille mellom det de har ansvar for (og kontroll over) og det som IKKE er deres - for å unngå stress og dårlig samvittighet for det som ikke blir gjort fordi ressursene ikke er tilstrekkelige. 

 

Er du lærer eller jobber du innen skole/barnehage?
Finn og følg Pedagogskolen på facebook og på Instagram. Utover høsten kommer vi til å servere masse mer spennende og inspirerende stoff til dere, med nyttige ingredienser til oksygenmasken.

I tillegg har vi et spennende, helt nytt konsept på gang som har som mål å bygge opp og styrke ryggraden i norsk skole - pedagogene. Er du selv ikke pedagog men kjenner en som er det, setter vi også stor pris på deling, så vi får spredt det glade budskap.

Hilsen gjesteblogger, adjunkt, Quantum Leap coach og prosjektleder i Pedagogskolen, Kristin Klæboe