Din virkelighetsoppfatning er ikke sannheten

coach nevrosemantikk Apr 21, 2020

Tenker du av og til over din egen virkelighetsoppfatning? 

Altså ikke over virkeligheten og tiden vi lever i, men på hvordan du selv skaper mening til dine opplevelser og hvilket fokus du velger å gi det som skjer?

Du og jeg tenker alltid. Vi tenker også over egne tanker og følelser. Kvaliteten og kraften i de avgjør hvor mye du tror på dem noe som igjen påvirker hvor sterke følelsene blir. Dette vil igjen trigge nye tanker.

Er du i confirmation bajas, altså du søker å få bekreftet det du tenkte først, så vil du ubevisst og bevisst lete etter bevis som støtter de første tankene om saken. Dette igjen forsterker troen din på at det du tenker er sannheten og ikke bare dine tanker.

Du finner «bevis» for dine tanker i andres tanker, tolkninger av hendelser rundt deg og ved at du ikke legger merke til det...

Les mer
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.