Mentalskolens
Coachutdanning trinn 3

Profesjonell nevrocoach 

Vår tids revolusjon skjer innen hjerneforskning. Det som for få år siden var studiet av biologi og hjernens oppbygning, er nå blitt utvidet til studiet av tanker og følelser i relasjon til hjernen og dens struktur og funksjon.

Bli oppdatert på nyere forskning innen psykologi og fra kognitiv nevrovitenskap som underbygger teknikkene vi bruker i endringsarbeid og coaching!

Det svirrer mange myter rundt læring og utvikling, mange vi selv har trodd på. Disse gjennomgår vi og knuser på dette trinnet.

Du lærer også mer om hva som skal til for å lykkes på markedet som coach, og ikke minst repeterer og driller vi på kunnskap og øvelser fra tidligere trinn: Videreutvikle dine coachingferdigheter gjennom praktisk coachingtrening, med kyndig feedback og veiledning fra kursledere og mestringsagenter. 

Vi  jobber med kritisk tenkning og gjennomgår hvordan og hvor man kan søke og finne relevant forskning innen coachingfaget og kvalitetssikre denne og ikke minst jobber vi med evnen å gi kvalitetsfeedback.

Meld meg på trinn 3

Kursdager vår 2024

Modul 1 uke 04: 22.01-23.01
Modul 2 uke 12: 18.03-19.03
Modul 3 (nettbasert med digitale møter)

Modul 4 uke 23: 03.06-05.06

Tid: 09.00 - 17.00 alle dager

Beregn noe tid til øving og kollokviearbeid mellom modulene.

Sted: Ski sentrum
Åsveien 3
1424 Ski

Begrenset antall plasser!

Din investering: 41.000,-

Krav til forkunnskap:

Dette trinnet krever at du har forkunnskap om coaching, noe tilsvarende trinn 1 og trinn 2 av utdannelsen.

Er du i tvil om du er kvalifisert – ta kontakt, så finner vi ut av det sammen.

 

Pensum:

Seven and a half lessons about the brain av Lisa Feldman Barrett

Profesjonell nevrocoach kursmanual av Mentalskolen

Mentalskolens kursportal inkludert kurset Nevrovitenskap for coacher

Tilleggslitteratur:
Figuring out People av Michael Hall

 

Kursledere:

Kursledere er Jeanette Sleveland og Kristin Klæboe, begge internasjonalt sertifiserte trenere innen NLP og nevrosemantikk. Du finner mer utfyllende informasjon om dem ved å klikke her.

 Hvorfor trinn 3?

Med dette tredje trinnet blir du sertifisert profesjonell coach og er klar for å bygge din bedrift som endringsagent for andre. Gjennom disse modulene finsliper du ferdighetene du har lært så langt, i tillegg til å oppgradere kunnskapen om forskning, både innen oppdatert og anvendt psykologi og nevrovitenskap, som forklarer hvorfor teknikkene vi bruker fungerer. 

Jeg vil melde meg på trinn 3

Modul 1
Fremtidens coach

Myteknusing om endring og læring.

Få innsikt i den nyeste forskningen innen endring og coaching. Hva vet vi egentlig om hva som funker og hva som ikke funker? Kritisk lesning og tenkning er viktig, hvordan og hvorfor? Lær hvordan du trekker linjene mellom kognitiv psykologi og kognitiv coaching, for dypere forståelse for faget.

Modul 2
Coach og business 

Alle Mentalskolens instruktører har bygget og driver egen business. Vi deler våre erfaringer, tips og tabber, og støtter deg i å bygge ditt business-tankesett! 

Jobb med ditt fokus og etabler forståelse for å ha en nisje og målgruppe. Lær produktutvikling og kursoppbygging. Bli drillet på hvilken digital kunnskap  du trenger - hvor begynner du, og hva vil du med coachingen din? Hva fungerer og hva fungerer ikke, hva må du mestre av markedsføring på sosiale medier?


Modul 3
Psykologi og nevrovitenskap

Nevrovitenskap blir av mange kalt vår tids vitenskapelige revolusjon. Vi lærer stadig noe nytt om hjernen, nervesystemet, psykologifaget, læring, endringsarbeid osv. Som spesialister i coachingfaget er det viktig at vi holder oss faglig oppdatert, som andre eksperter må gjøre på sitt område. Ville du brukt en markedsfører i dag som ikke har fornyet seg de siste 20 årene? Bli med oss inn i vårt indre for å forstå mer av hva som skjer og hvordan du spille på lag med biologi og nervesystemet.

Modul 4
Profesjonell nevrocoach

Velkommen til praktisk coaching og øving på å gi feedback under tett oppfølging!

Få, og gi, tilbakemeldinger basert på forhåndsdefinerte, objektive kriterier gitt av sertifiserte, erfarne coacher. 
Vi samler trådene av alt du har lært og du får sjansen til å praktisere og vise ferdighetene du har tilegnet deg.
 

Meld meg på trinn 3