Mentalskolens
Coachutdanning trinn 3

Profesjonell nevrocoach 

Er du klar for å ta steget videre i å mestre coachingfaget og sette sammen delene av alt du har lært? Vi jobber videre med å spisse coachingferdighetene samtidig som vi legger på nye ferdigheter som det å gi og ta i mot sansebasert kvalitetsfeedback.

Vår tids revolusjon skjer innen hjerneforskning. Det som for få år siden var studiet av biologi og hjernens oppbygning, er nå blitt utvidet til studiet av tanker og følelser i relasjon til hjernen og dens struktur og funksjon.

Bli oppdatert på nyere forskning innen psykologi og kognitiv nevrovitenskap som underbygger teknikkene vi bruker i endringsarbeid og coaching!

Det svirrer mange myter rundt læring og utvikling, mange vi selv har trodd på. Disse gjennomgår vi og knuser på dette trinnet.

Vi jobber med kritisk tenkning og gjennomgår hvordan og hvor man kan søke og finne relevant forskning innen coachingfaget og kvalitetssikre denne.

Meld meg på trinn 3

Kursdager høst 2024

Modul 1 uke 36: 05.09-06.09
Modul 2 uke 42: 16.10-18.10
Modul 3 uke 43-48 (nettkurs + nettsamlinger)
Modul 4 
uke 49: 02.12-04.12 + nettsamlinger

Tid: 09.00 - 17.00 alle dager

Beregn noe tid til øving og kollokviearbeid mellom modulene.

Sted: På nett +
Ski sentrum
Åsveien 3
1424 Ski

Begrenset antall plasser!

Din investering: 41.500,-

Krav til forkunnskap:

Dette trinnet krever at du har forkunnskap om coaching, noe tilsvarende trinn 1 og trinn 2 av utdannelsen.

Er du i tvil om du er kvalifisert – ta kontakt, så finner vi ut av det sammen.

 

Pensum:

Seven and a half lessons about the brain av Lisa Feldman Barrett

Profesjonell nevrocoach kursmanual av Mentalskolen

Mentalskolens kursportal inkludert kurset Nevrovitenskap for coacher

Tilleggslitteratur:
Figuring out People av Michael Hall

 

Kursledere:

Kursledere er Jeanette Sleveland og Kristin Klæboe, begge internasjonalt sertifiserte trenere innen NLP og nevrosemantikk. Du finner mer utfyllende informasjon om dem ved å klikke her.

 Hvorfor trinn 3?

Med dette tredje trinnet blir du sertifisert profesjonell coach og er klar for å bygge din bedrift som endringsagent for andre. Gjennom disse modulene finsliper du ferdighetene du har lært så langt, i tillegg til å oppgradere kunnskapen om forskning, både innen oppdatert og anvendt psykologi og nevrovitenskap, som forklarer hvorfor teknikkene vi bruker fungerer. 

Jeg vil melde meg på trinn 3

Modul 1
Fremtidens coach

Myteknusing om coaching, endring og læring.

Få innsikt i den nyeste forskningen innen endring og coaching og lær hvordan du selv kan sjekke holdbarheten i påstander og overskrifter.

Hvordan kan du kvalitetssikre at det er hold i den informasjonen som kommer din vei? Kritisk tenkning er viktigere enn noengang før siden vi daglig bombarderes av vranglære og myter. Få en dypere forståelse av coachingfaget ved å lære hvordan forskere innen psykologi kommer frem til teorier og modeller og hvordan du kan sjekke gyldigheten til forskningsartikler.

Modul 2
Verdimodul 

Verdiene våre er sterke drivkrefter i oss, men visste du at vi ofte villedes og styres av indre drivkrefter som frykt eller fra-motivasjon og forveksler dette med våre verdier? Det kan være mye drivkrefter i både frykt og fra-motivasjon, men hvis vi bruker dette som våre indre veivisere, tappes vi fort for krefter.

Å leve i tråd med egne verdier er derfor noe ganske annet enn å sette ord på det som er viktig for oss. Vi må jobbe oss gjennom de verdiene vi har tatt til oss fra samfunn, arv, miljø og erfaringer og komme til kjernen av det som virkelig vekker vår indre kraft og flamme.


Modul 3
Psykologi og nevrovitenskap

 Nevrovitenskap blir av mange kalt vår tids vitenskapelige revolusjon. Vi lærer stadig noe nytt om hjernen, læring, nervesystemet, psykologifaget, endringsarbeid osv. Som spesialister i coachingfaget er det viktig at vi holder oss faglig oppdatert, som andre eksperter må gjøre på sitt område. Ville du brukt en markedsfører i dag som ikke har fornyet seg de siste 20 årene? Bli med oss inn i vårt indre for å forstå mer av hva som skjer og hvordan du spille på lag med biologi og nervesystemet.

Denne modulen gjennomføres digitalt. Du får tilgang til et nettkurs med videoer, skrifter, oppgaver, quizer m.m. samt at vi møtes til faste q&a møter for gjennomgang av stoffet i plenum.

Modul 4
Profesjonell nevrocoach

For å bli en dyktig coach må det øves mye, under kyndig veiledning. Gjennom hele semesteret øver dere på nett med mentor både på coachingferdigheter og i det å gi og ta i mot kvalitetsfeedback.

Det hele avslutter med en tredagers samling med tett øving og drilling på ferdighetene dine.

Få, og gi, tilbakemeldinger basert på forhåndsdefinerte, objektive kriterier gitt av sertifiserte, erfarne coacher. 

Vi samler trådene fra alle tre trinn med coachingferdigheter hvor du får sjansen til å praktisere og vise ferdighetene du har tilegnet deg gjennom din coachutdanning og satt alle delene sammen i en helhet.
 

Meld meg på trinn 3