Mentalskolens
Coachutdanning trinn 3

Profesjonell nevrocoach 

Vår tids revolusjon skjer innen hjerneforskning. Det som for få år siden var studiet av biologi og hjernens oppbygning, er nå blitt utvidet til studiet av tanker og følelser i relasjon til hjernen og dens struktur og funksjon.

Bli oppdatert på nyere forskning fra kognitiv nevrovitenskap som underbygger teknikkene vi bruker i endringsarbeid og coaching!

Det svirrer mange myter rundt læring og utvikling, mange vi selv har trodd på. Disse gjennomgår vi og knuser på dette trinnet.

Du lærer også mer om hva som skal til for å lykkes på markedet som coach, og ikke minst repeterer og driller vi på kunnskap og øvelser fra tidligere trinn: Videreutvikle dine coachingferdigheter gjennom praktisk coachingtrening, med kyndig feedback og veiledning fra kursledere og mestringsagenter. 

Meld meg på trinn 3

Praktisk info:

Kurs: Trinn 3
Profesjonell nevrocoaching


Datoer for samlinger:
Modul 1 uke 34: 24.08-25.08 2022
Modul 2 uke 43: 27.10-28.10 2022 
Modul 3 uke 49: 07.12-09.12 2022 


Tid: 09.00 - 17.00 alle dagene.

Beregn noe tid til øving og kollokviearbeid mellom modulene.

Sted: Ski sentrum
Idrettsveien 28
1400 Ski

Begrenset antall plasser!

Din investering: 40.000,-

Krav til forkunnskap:

Dette trinnet krever at du har forkunnskap om coaching og nevrosemantikk, tilsvarende trinn 1 og trinn 2 av utdannelsen.

Er du i tvil om du er kvalifisert – ta kontakt, så finner vi ut av det sammen.

 

Pensum:

Seven and a half lessons about the brain av Lise Feldman Barrett, samt egenprodusert manual og portal med tilgang til mye materiell.

TIlleggslitteratur:
Figuring out People av Michael Hall

 

Kursledere:

Kursledere er Jeanette Sleveland og Mariann Deila, begge internasjonalt sertifiserte trenere innen NLP og nevrosemantikk. Du finner mer utfyllende informasjon om dem ved å klikke her.

 Hvorfor trinn 3?

Med dette tredje trinnet blir du sertifisert profesjonell coach og er klar for å bygge din bedrift som endringsagent for andre. Gjennom disse modulene finsliper du ferdighetene du har lært så langt, i tillegg til å oppgradere kunnskapen om forskning som forklarer hvorfor teknikkene vi bruker fungerer. 

Jeg vil melde meg på trinn 3

Modul 1
Fremtidens coach

Myteknusing om endring og læring.

Få innsikt i den nyeste forskningen innen endring og coaching. Hva vet vi egentlig om hva som funker og hva som ikke funker? Kritisk lesning og tenkning er viktig, hvordan og hvorfor? Lær hvordan du trekker linjene mellom den kognitive psykologien og kognitiv coaching.

Modul 2
Coach og business 

Introduksjon til bedriftsutvikling.

Jobb med ditt fokus og etabler forståelse for å ha en nisje og målgruppe. Lær produktutvikling og kursoppbygging. Bli drillet på hvilken digital kunnskap  du trenger - hvor begynner du, og hva vil du med coachingen din? Hva fungerer og hva fungerer ikke, hva må du mestre av markedsføring på sosiale medier?

Vi bygger ditt business-tankesett! 

Modul 3
Profesjonell nevrocoach

Velkommen til intense dager med praktisk coaching under tett oppfølging!

Få tilbakemeldinger basert på forhåndsdefinerte, objektive kriterier gitt av sertifiserte, erfarne coacher. 

Stegvis praktisk trening: 

Mål for timen/prosessen

Strategiprosess/kartlegging

"Tiltaksliste" for endringsarbeid

Coaching på mønstre /  endringsarbeid

Meld meg på trinn 3