Mentalskolen
Smidig Business Coach

Psykologisk trygghet og smidighet på arbeidsplassen 

Dette kurset ruster coacher, konsulenter og ledere til å bistå team og organisasjoner i å nå sine mål.

Arbeidslivet er i endring. Gammeldags silo-tenking fungerer ikke lenger. Moderne arbeidsplasser er smidige og endringsdyktige. De setter mennesket i sentrum og tar teamarbeid på alvor. For å holde tritt med dagens endringstakt adopteres lean-tankegang og smidige arbeidsmåter, der siloer rives til fordel for tverrfaglige verdifokuserte team som jobber tett med sine kunder.

Ønsker du deg en solid og velfylt verktøykasse, slik at du er godt rustet til å fasilitere for psykologisk trygge team som presterer?

Vil du bidra til et bedre arbeidsliv? Med denne utdanningen vil du kunne bidra til økt verdiskaping, trivsel og engasjement på arbeidsplassen. I kurset får du kunnskapen du trenger for å kunne gjøre en forskjell, enten du vil jobbe internt som ansatt i en bedrift, eller på oppdragsbasis mot ulike virksomheter. 

Målgruppe: Coacher og ledere som vil hjelpe sin organisasjon til å bli endringsdyktige og smidige.                                         

Book en samtale for mer info

Kursdager høst 2024

Modul 1 uke 38: 16.09-17.09
Modul 2 uke 42: 14.10-15.10
Modul 3 uke 46: 11.11-12.11
Modul 4 uke 50: 9.12-10.12

Tid: 09.00 - 17.00 alle dager

Beregn noe tid til øving og forberedelser mellom modulene.

Kurslokaler nær Oslo
Åsveien 3
1424 Ski

Lokalene ligger rett ved Ski stasjon - og tog fra Oslo tar bare 11 minutter. 

Begrenset antall plasser!

Din investering: 41.500,-

Krav til forkunnskap:

Dette trinnet krever at du har noe forkunnskaper om coaching. Det kan være trinn1, NLP Practitioner eller annen relevant basiskunnskap om kommunikasjon og coaching. 

Er du i tvil om du er kvalifisert – ta kontakt, så finner vi ut av det sammen.

Sertifiseringer:

Dette kurset gir deg sertifiseringen: Mentalskolen sertifisert Smidig Business Coach.

Pensum:

 • "Change: A practitioners guide to Enterprise Agile Coaching", by Simon Powers.
 • "Jobbpsykologi - kunnskap, trygghet og mot til å lede deg selv og andre" av Carina Carl og Rebekka Egeland.

Tilleggslitteratur:

 • "Agile People a Radical Approach for HR & Managers (That Leads to Motivated Employees)".

Kursleder:

Kursledere er Signe Marie Hernes Bjerke og Jeanette Sleveland.

 På dette kurset lærer du:

 • Hvordan gjøre virksomheten endringsdyktig i turbulente tider 
 • Hvordan lede for å lykkes med smidig
 • Hvordan øke innovasjonskraften
 • Hvordan skape trivsel og ekte teamfølelse
 • Hvordan skikre raskere og mer treffsikker verdiskaping
 • Hvordan gjøre smidige prinsipper, verdier og tankesett om til handling
 • Hvordan bidra til fokus, flyt og verdiskaping
 • Hvordan skape growth mindset og psykologisk trygghet
 • Hvordan gi og motta tilbakemeldinger for utvikling og vekst
Jeg vil vite mer - jeg booker en samtale!

Modul 1
Smidige organisasjoner

I denne modulen får du en innføring i hvordan smidige arbeidsmåter gjør organisasjoner og team endringsdyktige og i stand til  å levere kundeverdi raskt.

Denne kunnskapen gjør det enklere å se utfordringene i silotankegang og tungrodde prosesser, hvordan situasjonen kan utbedres. Du lærer konkrete verktøy til å bistå virksomheter i denne prosessen, og bidra til økt trivsel og verdiskaping på arbeidsplassen. 

Læringsmål: 

- Identifisering av tidstyver og flaskehalser 

- Stegvis forbedring og raske tilbakemeldinger.

- Kjenne til kraften av å sette meningsfulle inspirerende mål.

- Scrum og smidige arbeidsmåter 

Modul 2
Smidige team

Langvarige, tverrfaglige team som jobber etter smidige prinsipper setter fart på verdiskapningen. Men det er ikke bare enkelt å jobbe i team, og det forskes mye på hva som kjennetegner godt teamarbeid og hvordan man skal skaper trygge og selvgående team som presterer. Det er nettopp dette vi jobber med i denne modulen. 

Læringsmål:

- Kunnskap om gruppeprosesser og gruppedynamikk.

- Bevissthet om bias og gruppetenking

- Smidige praksiser

- Teamutvikling og gruppedynamikk

- Hvordan jobbe med psykologisk trygghet og indre motivasjon?

- Kunne gi og motta tilbakemeldinger

- Konflikthåndtering og stressmestring.

Modul 3 
Smidig ledelse

Smidige ledere setter ambisiøse meningsfulle mål, og overlater til teamene å løse dem. De forteller «hva» og «hvorfor», men ikke hvordan.  De viser tillit og gir tilstrekkelig autonomi til teamene som skal gjøre jobben.

Smidig ledelse handler i stor grad om å legge til rette for godt teamarbeid, bryte ned siloer og fjerne hindringer som står i veien for effektiv verdiskaping. 

Læringsmål: 

- Hvordan skape en kultur basert på tillit, respekt og kontinuerlig læring? 

- Verdien av å feire feil 

- Verdien av meningsfylte mål 

- Hvordan måle de riktige tingene? 

- IDG-rammeverket for indre utvikling 

 

Modul 4 
Smidig fasilitering

Hvordan designe en workshop på bestilling, som  skaper involvering og eierskap til resultatet? Og som møter oppdragsgivers kriterier med virksomhetens overordnede mål i fokus? 

I denne modulen lærer du fasilitering. Du lærer basisverktøyene du trenger for å kunne fasilitere en gruppe mennesker gjennom ulike typer oppgaver, som for eksempel idémyldring, prioritering og beslutninger.

Læringsmål:

- Hva er fasilitering?

- Metoder og ferdigheter som fasilitator

- Fasilitatorens verktøykasse

- Hvordan forberede en Workshop

- Øvelser og praktisk trening

Ja - jeg booker en uformell samtale!