Mentalskolen
Fra coach til smidig-coach

Psykologisk trygghet og smidighet på arbeidsplassen 

Hvordan kan du som coach bidra til å skape endringsdyktige organisasjoner og emosjonelt robuste arbeidsplasser?

Gjennom coachutdanningen har du lært mye om hva som skal til for å bygge mentalt robuste mennesker. Du har lært hvordan du kan hjelpe deg selv og andre til å få klarhet i mål, avdekke hindringer og finne den indre styrken som skaper endring. Ikke minst kan du bidra til at mennesker står tryggere i seg selv, og blir bedre til å takle utfordringer og motgang. Denne kompetansen er det bruk for på de fleste arbeidsplasser, i hvert fall i virksomheter som har begynt «å jobbe smidig».

Smidig er en filosofi som prioriterer mennesker og samhandling framfor verktøy og prosesser. Begrepet smidig kommer opprinnelig fra IT-bransjen og har sin opprinnelse i det agile manifest på starten av 2000-tallet. Nå brukes det i alle bransjer og bidrar til omstilling. Smidige virksomheter bryter ned siloer og etablerer tverrfaglige team som jobber tett med sine kunder. Gjennom stegvise leveranser og tilbakemeldinger sikrer de rask og effektiv verdiskaping. 

Fra coach til smidig-coach kurset har til hensikt å gjøre erfarne coacher i stand til å ta en rolle som smidig-coach i virksomheter som jobber etter smidige grunnprinsipper. En smidig-coach (også kalt agile coach) kan bistå team med mellommenneskelige prosesser, som for eksempel kommunikasjon, samhandling og konfliktløsing. For å bli en god smidig-coach, må du både ha gode coaching-ferdigheter og god kunnskap om smidig tankesett.

De fleste «smidig coach»-kurs er rettet mot smidig-eksperter som trenger coaching-ferdigheter. Dette kurset er motsatt. Det gir en innføring i smidig tankesett til deg som allerede behersker coaching, slik at du kan ta en rolle som smidig-coach.

Kurset passer også godt for ledere som vil bidra til å skape en smidig organisasjon.                                                     

Meld meg på "Changing Business Minds"

Kursdager vår 2024

Modul 1 uke 11: 14.03-15.03
Modul 2 uke 18: 29.04-30.04
Modul 3 uke 23: 06.06-07.06

Tid: 09.00 - 17.00 alle dager


Beregn noe tid til øving og forberedelser mellom modulene.

Kurslokaler nær Oslo
Åsveien 3
1424 Ski

Lokalene ligger rett ved Ski stasjon - og tog fra Oslo tar bare 11 minutter. 

Begrenset antall plasser!

Din investering: 41.000,-

Krav til forkunnskap:

Dette trinnet krever at du har noe forkunnskaper om coaching. Det kan være trinn1, NLP Practitioner eller annen relevant basiskunnskap om kommunikasjon og coaching. 

Er du i tvil om du er kvalifisert – ta kontakt, så finner vi ut av det sammen.

Sertifiseringer:

Dette kurset gir deg sertifiseringen: Mentalskolen sertifisert Agile Business Coach.

Pensum:

 • "Change: A practitioners guide to Enterprise Agile Coaching", by Simon Powers.
 • "Jobbpsykologi - kunnskap, trygghet og mot til å lede deg selv og andre" av Carina Carl og Rebekka Egeland.

Tilleggslitteratur:

 • "Agile People a Radical Approach for HR & Managers (That Leads to Motivated Employees)".

Kursleder:

Kursledere er Signe Marie Hernes Bjerke og Jeanette Sleveland.

 På dette kurset vil du lære:

 • Hva som skiller en smidig organisasjon fra en tradisjonell organisasjon
 • Historien bak smidig: Lean-tankegang og «Det agile manifest»
 • Kraften i smidige prinsipper, verdier og tankesett
 • Innføring i smidige arbeidsmetoder med stegvis kontinuerlig forbedring
 • Hvordan smidig profesjonaliserer teamarbeid med fokus, flyt og verdiskaping
 • Hvordan skape growth mindset og psykologisk trygghet
 • Hvordan skape trygghet for å kunne gi og motta tilbakemeldinger
 • Hva slags ledelse som må til for å lykkes med smidig
 • Hva som kjennetegner en smidig arbeidskultur
Jeg vil melde meg på

Modul 1
Smidige prinsipper
og tankesett

Nytt tankesett er nødvendig for å lykkes i en tidsalder med store endringer, og mange virksomheter søker seg nå over til smidige arbeidsmåter. For mange organisasjoner representerer dette en så stor omstilling i verdier, prinsipper og tankesett at det beskrives som en «smidig transformasjon».

I denne modulen får du en grunnleggende innføring i hva smidig tankesett handler om, slik at du som coach kan bistå både ledere og medarbeidere i prosessen. Uten denne kunnskapen vil du ikke se de egentlige utfordringene. Med nok kunnskap om smidig vil du som coach kunne gjøre en stor forskjell, ved å støtte ledere og medarbeidere i å øke både trivsel, lønnsomhet og bærekraft på arbeidsplassen. 

Læringsmål:

- Hva kjennetegner smidige organisasjoner?

- Samfunnsdrivere: Hvorfor er smidig viktig?

- Lean og verdistrømmer som smidig bygger på.

- Problemet med tradisjonelle hierarkiske virksomheter.

- Det agile manifest som satte i gang smidigbevegelsen.

- Meningsfulle og inspirerende mål.

- Å sette mennesket i sentrum for verdiskapingen.

- Smidige prinsipper, verdier og metoder.

- Stegvis forbedring med raske tilbakemeldinger.

- Beslutningsprosesser: Unngå bias og gruppetenking.

- Hvordan måle på de riktige tingene?

- Hva kjennetegner en smidig arbeidskultur?

Modul 2
Hvordan skape selvstyrte team?

Vi jobber med hvordan du som coach kan støtte menneskelige prosesser i et team. Du får en innføring i smidig arbeidsmetodikk som handler om å skape fart og flyt på verdiskapingen. Vi ser på hva som skal til for å utvikle selvstyrte autonome høyprestasjonsteam, med høy grad av psykologisk trygghet.

Teamarbeid er ikke alltid enkelt. I team kan det fort oppstå gnisninger. Da er det godt å ha en nøytral coach som kan bistå teamet både med prosess og samarbeid. Det er forsket mye på hva som kjennetegner godt teamarbeid. Smidige organisasjoner tar teamarbeid på alvor og vet å benytte denne kunnskapen.

Læringsmål:

- Gruppeprosesser og gruppedynamikk.

- Hva kjennetegner selvstyrte høyprestasjonsteam?

- Innføring i Scrum og andre smidige arbeidsmåter.

- Teamkontrakt og jevnlige samhandlingsmøter.

- Verktøy for å sikre arbeidsflyt, kvalitet og feedback.

- Verktøy for idémyldring, prioritering og beslutninger.

- Hvordan skape team med indre motivasjon.

- Hvordan jobbe med psykologisk trygghet?

- Kunsten å gi og motta tilbakemeldinger.

- Growth mindset: Hvordan lære å feire feilene?

- Konflikthåndtering og stressmestring.

- Forskjellen på coaching, fasilitering og mentoring.

Modul 3 
Hva kjennetegner smidig ledelse?

Lederstil er en viktig suksessfaktor, og også en av de største utfordringene i overgangen til smidig. Smidige ledere setter ambisiøse meningsfulle mål, men overlater til teamene å løse dem. De forteller «hva» og «hvorfor», men ikke hvordan.  De viser tillit og gir tilstrekkelig autonomi til teamene som skal gjøre jobben. Smidig ledelse handler i stor grad om å legge til rette for godt teamarbeid. Det handler også om å bryte ned siloer og fjerne hindringer som står i veien for effektiv verdiskaping. 

Overgangen til smidig kan være utfordrende både for ledere og medarbeidere. I denne prosessen kan en smidig coach være til god hjelp.

Læringsmål:

- Tradisjonell versus smidig ledelse.

- Typiske utfordringer for ledere og lederteam.

- Lederstiler: Coachende ledelse, støttende ledelse og transformasjonsledelse.

- Motiverende mål og intellektuell stimulering.

- Hvordan måle de riktige tingene?

- Systemtankegang og verdistrømperspektiv.

- Interessenter og relasjonsbygging.

- Lean startup og innovasjonskultur.

- Emosjonell robusthet og psykologisk trygghet.

- Hvordan skape en kultur basert på tillit, respekt og kontinuerlig læring?

- Hvordan avdekke silotankegang, motstridende mål og interne maktkamper?

Meld meg på