Coaching Basis - grunnkurs i coaching og kommunikasjon

  • Ønsker du å bli bedre til å styre egne tanker og følelser, for å nå viktige mål i livet? 
  • Har du lyst til å heve kvaliteten på egen kommunikasjon, for å få enda bedre relasjoner og oppnå mer sammen med andre? 

    Da er Coaching Basis kurset for deg! 

    Neste kurs går 12. - 14. februar 2024. Se mer info under.
Meld deg på Coaching Basis
 

Praktisk info:

Kurs: Coaching Basis - grunnkurs i kommunikasjon, coaching og selvledelse

Dato: 15.02.- 17.02 2023.
Tid: 09.00 - 17.00 alle dagene
Sted: Ski sentrum
Åsveien 3
1424 Ski

Begrenset antall plasser!

Din investering: 11.900 kr

Krav til forkunnskap:

Det er ingen formelle krav til forhåndskunnskaper, siden dette er et grunnkurs. Det viktigste kriteriet for å delta er et ønske om selvutvikling, og en åpenhet og nysgjerrighet på seg selv og andre.

Kursledere:

Kursledere er Jeanette Sleveland, Mariann Deila og Kristin Klæboe, alle internasjonalt sertifiserte trenere innen NLP og nevrosemantikk. Du finner mer utfyllende informasjon om dem ved å klikke her.

 

Hvorfor dette kurset?


Gjennom dette tre dagers innføringskurset i kommunikasjon og coaching lærer du først og fremst å lede deg selv, som danner grunnlaget for ditt samspill med andre.

Selvledelse er å ha en utviklet sans for hvem du er, hva du vil, hva som er dine styrker og svakheter, hva du gjør og hvordan du gjør det - kombinert med evnen til å justere egen kommunikasjon, følelser og adferd for å oppnå resultater.

Selvledelse er en ferdighet som kommer til nytte på alle arenaer i livet, enten det er i rollen som leder, kollega, lærer, trener, venn, partner eller forelder.

Gjennom kursdagene blir du mer bevisst egne tanke- og handlingsmønstre i kommunikasjon med andre, både de som støtter og de som begrenser deg.

Du får verktøy til å utvikle egen kommunikasjon, blant annet ved å forstå ulike kommunikasjonsstiler hos andre. Du lærer hvordan du tilpasser egen kommunikasjon for å styrke relasjonene dine - og for å lede og motivere andre.  

 

Coaching Basis er skreddersydd for følgende målgrupper:

 

- For deg som ønsker personlig utvikling, øke kunnskapen og lære teknikker, for å ha det bedre og oppnå mer i livet. 

- For ledere, HR-rådgivere, veiledere, helsearbeidere som fysioterapeuter, kiropraktorer etc., personlige trenere: alle som jobber med utvikling og/eller veiledning av andre, og som ønsker å utvikle egne kommunikasjonsferdigheter for økt gjennomslagskraft. 

- For deg som er nysgjerrig på coaching som fag, og som vurderer en videre utdanning til profesjonell coach. 

Gjennom praktisk trening på øvelser og teknikker, faglige diskusjoner og caser, får du et godt fundament for hvordan du umiddelbart kan ta i bruk kunnskapen du tilegner deg.  

- Coaching Basis passer også for deg som allerede jobber som coach eller veileder, og som ønsker en faglig oppfriskning.

 

Jeg vil melde meg på

 

Hva gir dette kurset?

 

Effektiv selvledelse

Gevinst: Større valgfrihet i måten du responderer på det du erfarer, som ytre press og utfordrende relasjoner. 

Hvordan?

Du lærer å styre egne tanker og følelser og adferd for å ta ut eget potensial, og for å oppnå mer på de arenaene som er viktig for deg. 

Å forstå egne ubevisste tillærte programmer (tankemønstre) som styrer hvordan du oppfatter deg selv, rollene dine, andre mennesker, din egen historie og verden rundt deg, slik at du kan opparbeide mer fleksibilitet.

Økt fleksibilitet i måten du håndterer endringer, utfordringer og andre mennesker på. 

 

Kommunikasjonstrening

Gevinst: Tryggere relasjoner og bedre samspill. Kunnskap og verktøy som gjør deg til en mer tillitsvekkende veileder / leder med større gjennomslagskraft.

Hvordan?

Du lærer å forstå andre bedre, som gjør det lettere for deg å tilpasse kommunikasjonen din på en måte som når fram til den andre, og samtidig ivaretar tilliten mellom dere.

Du lærer hvordan du skaper umiddelbar trygghet og tillit i samtaler med andre, selv med personer som er svært forskjellig fra deg. 

Du øker din kapasitet til å ta andres perspektiv og akseptere ulike synspunkter og meninger. 

Å nå fram med et budskap gjennom et mer bevisst språk. Hvordan du ordlegger deg betyr mye for hvor effektivt du når fram til den andre. 

Du lærer hvordan du snakker med andre på måter som skaper samspill, trygghet, tillit og framdrift.

Å stille kraftfulle, coachende spørsmål som tilrettelegger for bevisstgjøring og vekst hos den andre.

Å stille de rette spørsmålene for å få tydelige svar.

Å håndtere motstand hos andre på støttende måter.

Å ansvarliggjøre og utfordre andre på måter som motiverer til handling.

 

Gratis energianalyse

Få oversikt over ditt kroppsbudsjett!

Last ned skjemaet med enkle spørsmål ved å registrere deg her. Svar på hvert av punktene i en uke, og se hvilken innsikt du får! 

Stikkord er blant annet: humør, energi, fokus, stressnivå og søvn.

Bruk et par minutter hver dag,
få innsikt og motivasjon. 

Du får det gratis her.