Mentalskolens
coachutdanning t
rinn 1

Coachende kommunikasjon og væremåte

Meta-NLP Practitioner

 

Trinn 1 gir deg grunnmuren du trenger for å bli en bevisst og dyktig kommunikator - med deg selv og med andre. Trinnet passer for alle som ønsker å utvikle seg innen selvledelse og kommunikasjon. Du kan velge å ta enkeltmoduler eller hele trinnet.  


Trinn 1 er også et fullverdig første trinn av vår coachutdanning. Det betyr at du oppnår de internasjonale sertifiseringene Coaching Essentials og Meta-NLP Practitioner, og kan bygge videre på utdanningen både nasjonalt og internasjonalt for å bli profesjonell coach. Det er også første steg for å bli coach etter ny Norsk Standard lansert 2023, krav til kompetanse og utdannelse for Coacher. NS:11225. Les mer om de ulike modulene under.

Ta en prat med oss, og få svar på alt du lurer på!

Kursdager høst 2024: Kun 2 plasser igjen

Trinn 1b :
Modul 1
 uke 36: 02.09-04.09
Modul 2 uke 41: 07.10-09.10
Modul 3 uke 46: 13.11-15.11
Modul 4 uke 2 (2025): 06.01-08.01

Tid: 09.00 - 17.00 alle dager

 

Trinn 1a: Fulltegnet
Modul 1 uke 38: 18.09-20.09
Modul 2 uke 43: 21.10-23.10
Modul 3 uke 47: 18.11-20.11
Modul 4 uke 50: 11.12-13.12

Tid: 09.00 - 17.00 alle dager

Kurslokaler nær Oslo
Åsveien 3
1424 Ski

Lokalene ligger rett ved Ski stasjon - og tog fra Oslo tar bare 11 minutter. 

Beregn noe tid til øving og kollokvie arbeid mellom modulene

Begrenset antall plasser!

Din investering: 41.500,-

Krav til forkunnskap:

Det er ingen formelle krav til forhåndskunnskaper, siden dette er et grunnkurs. Det viktigste kriteriet for å delta er et ønske om selvutvikling, og en åpenhet og nysgjerrighet på seg selv og andre. 

Er du i tvil om du er kvalifisert – ta kontakt, så finner vi ut av det sammen.

 

Sertifiseringer:

Coaching Essentials

Meta NLP Practitioner

Pensum:

Coachende kommunikasjon og væremåte kursmanual fra Mentalskolen  

Coaching, hva, hvorfor, hvordan av Susann Gjerde 


TIlleggslitteratur:
Moviemind (2003) og Frame Games (2001) av Dr. L. Michael Hall.

 

Kursledere:

Kursledere er Jeanette Sleveland, Mariann Deila og Kristin Klæboe, alle internasjonalt sertifiserte trenere innen NLP og nevrosemantikk. Du finner mer utfyllende informasjon om dem ved å klikke her.

Hvem passer trinn 1 for? 

  • Skulle du ønske at du taklet utfordringer bedre, som ytre press og vanskelige relasjoner?
  • Ville du hatt nytte av verktøy for å motivere deg selv og andre, og til å se løsninger i motgang?
  • Ønsker du å øke kvaliteten på måten du kommuniserer, for å bli forstått, lyttet til og unngå misforståelser?

Da er trinn 1 av vår coachutdanning noe for deg! 

Gjennom fire innholdsrike moduler lærer du å lede deg selv, hvilket danner grunnlaget for ditt samspill med andre.

Selvledelse er å ha en utviklet sans for hvem du er, hva du vil, hva som er dine styrker og svakheter, hva du gjør og hvordan du gjør det - kombinert med evnen til å justere egen kommunikasjon, følelser og atferd for å oppnå resultater. 

God selvledelse er en ferdighet som kommer til nytte på alle arenaer i livet, enten det er i rollen som leder, kollega, lærer, trener, venn, partner eller forelder.

Gjennom kurset blir du mer bevisst egne tankemønstre og handlingsmønstre i kommunikasjon med andre, både de som støtter og de som begrenser deg.

Du får verktøy for å utvikle egen kommunikasjon, blant annet ved å forstå ulike kommunikasjonsstiler og gjennom å strekke egen kommunikasjonsstil i møte med andres.  

Trinn 1 er skreddersydd for følgende målgrupper: 

  • For deg som ønsker kunnskap og teknikker for selvledelse og kommunikasjon, for å ha det bedre og oppnå mer – i eget liv og i samspill med andre, enten det er på jobb, i familien eller på sosiale arenaer.
  • For deg som er nysgjerrig på coaching som fag, og som vurderer en videreutdanning til profesjonell coach. Trinn 1 gir sertifiseringsbevis fra International Society of Neuro-Semantics, og er godkjent av Den Norske CoachForening, og er et grunnkurs man kan bygge videre på.
  • Trinn 1, eller enkeltmoduler i trinnet, passer også for deg som allerede jobber som coach eller veileder, og som ønsker en faglig oppfriskning.
Book en uforpliktende samtale med oss her!

Hør hva våre deltakere sier!

 
 
 

Modul 1
Coaching Basis 

Gjennom et tredagers grunnkurs i selvledelse og kommunikasjon lærer du hva det vil si å ha en coachende væremåte. Første steg er å lære hvordan du leder deg selv, som videre danner grunnlaget for ditt samspill med andre.

Dette grunnkurset kan du ta som et enkeltstående kurs, eller du kan bygge videre til nye moduler. 

Les mer her

Modul 2
Motivasjon og handlekraft

I modul 2 lærer du hva motivasjon er og hva som skal til for å styrke egen og andres motivasjon og handlekraft gjennom ulike mentale teknikker og øvelser, samt gjennom måten vi kommuniserer på.

Du lærer også om betydningen av feedback og hvordan gi det på en profesjonell måte som gir næring til vekst.   

Modul 3
Relasjoner og følelseshåndtering 

I modul 3 lærer du om håndtering av utfordrende relasjoner og følelser. Kanskje føler du deg ofte krenket og såret av andre? Eller du blir overmannet av begrensende følelser som gjør at du handler motsatt av hva du egentlig vil? 

I denne modulen dypdykker vi i tematikken i tillegg til at du praktiserer hvordan du skal coache andre til endring på disse områdene. 

Modul 4
Praktisk coaching

Vi samler trådene, repeterer fra de øvrige modulene og øver på alt vi har lært gjennom praktisk coaching.

Gjennom disse tre dagene jobber du med ferdighetene du hittil har lært, som aktiv lytting og spørsmålsformulering, samt  de ulike mentale øvelsene.

Underveis får du kyndige tilbakemeldinger basert på objektive kriterier av erfarne, sertifiserte coacher, og får slik muligheten til å utvikle gode coachingferdigheter.

Vi tar gjerne en prat med deg!

Book en samtale med oss i kalenderen under - vi svarer gjerne på dine spørsmål, og hjelper deg med å finne ut om coachutdanning hos oss passer for deg. Vi snakkes!