Din virkelighetsoppfatning er ikke sannheten

Tenker du av og til over din egen virkelighetsoppfatning? 

Altså ikke over virkeligheten og tiden vi lever i, men på hvordan du selv skaper mening til dine opplevelser og hvilket fokus du velger å gi det som skjer?

Du og jeg tenker alltid. Vi tenker også over egne tanker og følelser. Kvaliteten og kraften i de avgjør hvor mye du tror på dem noe som igjen påvirker hvor sterke følelsene blir. Dette vil igjen trigge nye tanker.

Er du i confirmation bajas, altså du søker å få bekreftet det du tenkte først, så vil du ubevisst og bevisst lete etter bevis som støtter de første tankene om saken. Dette igjen forsterker troen din på at det du tenker er sannheten og ikke bare dine tanker.

Du finner «bevis» for dine tanker i andres tanker, tolkninger av hendelser rundt deg og ved at du ikke legger merke til det som kan motbevise din sannhet - henger du med her? 

Dette er måten vi blir overbevist om noe på og overbeviser oss selv om noe.

Sjansen er stor for at det du tenker og tror, bare er et lite snev av sannheten eller ikke sant i det hele tatt... 

Det hjelper ikke at andre tror det er sant også, det blir ikke mer sant av den grunn. Det var jo en sannhet at sola kretset rundt jorda og at månen var flat, det var ikke sant bare fordi mange/alle trodde det var sant.

Det var bare mangel på motbevis som gjorde at man trodde på det som ble sagt.

 

Nå gjør det jo kanskje ikke så mye at vi går rundt og skaper vår helt egen oppfatning av hendelsene som skjer rundt oss, så lenge de støtter oss, gjør oss godt og får oss fremover i livet.

Det er når vi begrenser oss selv og saboterer vårt eget liv og egen lykke, at det virkelig ikke er bra for oss og på tide å gjøre noe... La oss se på et eksempel;

Du går på stranda 


1. Du får noen blikk og hører noen le (sansebasert opplevelse)
2. Du tolker blikkene og latteren til å handle om deg (tanke; de ler av meg)
3. Du blir så usikker (følelse)
4. Deretter tenker du; de ler av kroppen min som ikke er som den var (tanke)
5. Kroppen min er dvask, jeg er lite attraktiv (tanke og fordømming av egne tanker)
6. Lite attraktive folk er stygge og burde ta seg sammen (tanke med regler)
8. Jeg klarer ikke å ta meg sammen - jeg er blitt et null (tanke om egen identitet)
9. Resultat; skam over egen kropp (med påfølgende følelser og tanker som støtter og forsterker skammen).
 

Dette er et dagligdags eksempel på noe som kan bli veldig vanskelig, og da er det jo ikke vanskelig å se for seg alle andre hendelser vi går gjennom i løpet av livet og at vi lett kan lage oss noen trøblete tanker og tanke/følelsesbaner som ikke støtter oss på vår vei.
Være seg at du har vært igjennom mobbing, vanskelige familieforhold, traumer eller bare kjenner at du har lav selvfølelse, så vil du lett tolke ting i verste mening.

Ting som i utgangspumktet ikke betyr noenting og som ikke hadde trengt å koste deg noe som helst.

Jeg møter mennesker som gnager på en kommentar de har fått mange år etter hendelsen.

Tenk på hvor mye den kommentaren har kostet av tid og vonde følelser – og det kun fordi vedkommende ikke vet hvordan han eller hun kan kvitte seg med den og ikke la den bety noe som helst.

Enn så vanskelig det kan høres ut, så kan du velge dine egne tanker og din egen virkelighetsoppfatning, og for de fleste av oss er vi pokkers nødt til å jobbe aktivt med å endre noen uheldige mønstre opp gjennom livet...hvis ikke vil vi bli «spist opp» av kommentarer eller erfaringer vi har fått.


Meaning-Making er kjernen i Nevro-Semantikk, så hvis dette er noe du trenger en hjelpende hånd med, så ta kontakt eller finn en coach som har kjennskap til nevrosemantikk, som kan bidra deg til å skape nye gode meninger om deg selv og hendelser du bærer med deg og som du er klar for å kvitte deg med en gang for alle.

 

Og husk; "Du trenger ikke å være hel for å skinne"

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.