Tenk å vippes av pinnen av å få roe helt ned...

balanse Mar 22, 2022

Hvor lenge må man ha gått til coach, studert coaching og jobbet med det, før alt fungerer som det skal? Spør for en venn...

De siste 3 årene har jeg brukt mye tid på mentale prosesser. Jeg har lært teori om NLP, nevrosemantikk og nevrovitenskap, lest bøker, tatt eksamener og sertifiseringer - jeg har øvd, blitt coachet, tenkt og reflektert - og synes jeg har kommet kjempelangt! Og, må jeg innrømme - jeg levde i den villfarelsen at jeg forsto meg på meg selv. Rødmer når jeg skriver dette…

Ikke sånn å forstå at jeg tenkte jeg var utlært, eller at jeg er den beste versjonen av meg selv ennå. Jeg elsker at jeg er på vei dit, og at jeg vet at jeg kan bli litt bedre hver eneste dag. At det er meg det kommer an på, som Gyrid Beck Solberg sier, og at jeg har så store muligheter til å påvirke hvordan livet mitt er og skal bli!

I coaching...

Les mer

Er du syk? Kronisk syk? Da driver du helt sikkert ditt eget indre regnskapsbyrå.

Har du vært eller er syk over lengre tid, så er sjansen stor for at du er meget erfaren i å drive regnskapsbyrå.

Vi mennesker er kompliserte og enkle på samme tid. Vi har noen basalbehov som må innfris, og behovene er de samme for oss alle. Vi trenger mat, drikke, hvile og søvn for å overleve.

For friske mennesker i vår vestlige verden, er det stort sett lett å kjenne igjen og fylle behovene. Når man er sulten, kan man spise, er man trøtt kan man sove. Det er som om kroppen lades og man kan etter å ha fylt behovet, fortsette å jobbe, trene, være og gjøre.....Sånn sett er vi jo enkle, ja de fleste av oss i hvert fall da. Vi vet at energi ikke er noe som oppstår, det er noe vi omformer. Mat inn blir energi ut, å være i bevegelse skaper energi, å sove lader batteriene men.....

og det er her essensen er; slik fungerer det...

Les mer
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.