Er du syk? Kronisk syk? Da driver du helt sikkert ditt eget indre regnskapsbyrå.

Har du vært eller er syk over lengre tid, så er sjansen stor for at du er meget erfaren i å drive regnskapsbyrå.

Vi mennesker er kompliserte og enkle på samme tid. Vi har noen basalbehov som må innfris, og behovene er de samme for oss alle. Vi trenger mat, drikke, hvile og søvn for å overleve.

For friske mennesker i vår vestlige verden, er det stort sett lett å kjenne igjen og fylle behovene. Når man er sulten, kan man spise, er man trøtt kan man sove. Det er som om kroppen lades og man kan etter å ha fylt behovet, fortsette å jobbe, trene, være og gjøre.....Sånn sett er vi jo enkle, ja de fleste av oss i hvert fall da. Vi vet at energi ikke er noe som oppstår, det er noe vi omformer. Mat inn blir energi ut, å være i bevegelse skaper energi, å sove lader batteriene men.....

og det er her essensen er; slik fungerer det...

Les mer
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.