Er livet selv blitt en prestasjon?

livsmestring May 09, 2022

Livsmestring - å mestre livet - er jammen blitt pensum i skolen. Ikke som eget fag, men som et tverrfaglig tema som skal være med elevene gjennom hele skoleløpet. På høy tid synes vi her i Mentalskolen - dette brenner vi for (vi har jo også et nettkurs i Livsmestring). Men hva er det som skjer - er livet i seg selv også blitt en prestasjon?

Det er unektelig mye måling, veiing, sammenligning, karaktersetting og vurdering i dagens samfunn. Det å mestre og prestere er viktig for noen hver; det være seg i yrkeslivet, med private prosjekter eller i form av selvrealisering.

Likevel: Det er IKKE det livsmestring dreier seg om - å prestere best mulig i livet! Nei, det det dreier seg om er å kunne møte alle de krav og forventninger, vurderinger og evalueringer, hendelser og relasjoner, på en best mulig måte for deg. Slik at du kan leve det som er et godt liv for deg, i tråd...

Les mer
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.