Oksygenmaske til lærerne

Regjeringa.no publiserte 17.09.20 en ny rapport om kvalitet i skolen: Læringsmiljøet betyr mykje for resultata til elevane”. I rapporten  står det blant annet å lese at

 

– Norske skular er ulike, og det er også elevane. Det er difor ikkje så overraskande at ekspertgruppa ikkje finn tydelege felles faktorar på dei skulane som bidreg mest til elevane si læring. Det er likevel interessant å sjå kor viktig skulemiljøet kan vere for kor mykje elevane lærer. Det viser at det er utruleg viktig å jobbe med godt miljø for at elevane skal trivast, og for at dei skal lære meir og stå betre rusta for framtida, seier kunnskaps- og integreringsministeren.”

Les hele rapporten her.

 

Jeg kan ikke dy meg: Jeg tror ikke det finnes en eneste overrasket pedagog i Norges land. Dette vet vi! Og hva mer er - med (mindre) hederlige unntak, etterstreber...

Les mer
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.