Buyers Remorse (full av anger eller tvil når du skal ta valg?)

Kjenner du på stress eller overveldelse når du skal ta store valg?
Eller angrer du ofte når du har tatt valg og gjort større innkjøp?
Har du opplevd at du føler deg paralysert og dermed utsetter eller ender med å ikke ta noe valg når du egentlig vet at det ville vært bedre for deg å faktisk velge det ene eller det andre?

Det er ifølge hjerneforskning flere ting som skjer med oss.

For det første så fokuserer vi oftest på de positive sidene ved et kjøp før vi kjøper noe. Vi har forventninger og kjenner på gleden og mulighetene det vil gi oss. Men så kicker noe inn......

mange kjenner på at de blir overveldet av alle valg vi kan ta.

I den vestlige verden antar vi og lever etter prinsippet: «Å maksimere individets velferd er lik å maksimere individets frihet – altså friheten til å velge». Sagt med andre ord; vi...

Les mer
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.