Prosjekt "sosiale medier"

Overalt ropes det om synlighet og viktigheten av å være tilstede og bruke sosiale medier i markedsføring av egne tjenester og egne produkter. Mange utrolig dyktige mennesker i ulike bransjer kommer ikke frem med sin idé, sin kunnskap eller sitt produkt fordi de ikke vil eller kan sosiale medier eller fordi de ikke klarer å trenge gjennom støyen blant alle andre.

Vi har beveget oss langt markedsføringmessig de siste 100 årene. Fra små notiser i avisen(e), som mine forfedre brukte på begynnelsen av 1900-tallet. Til at annonsene ble større, det ble laget egne reklameaviser, TV reklamer og nå idag domineres annonsemarkedet også de sosiale mediene. Gjerne med levende bilder. Jeg husker fortsatt godt avisene i Harry Potter filmene hvor Humlesnurr ble borte fra avisen foran en sjokkert Harry Potter, på toget,  hvorav Ronny responderer med noe sånt som; "ja hva trodde du? Han kan jo...

Les mer
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.