Hvordan øke hjernens fleksiblitet?

hjernen Apr 21, 2020

Har du tenkt over at du kan øke hjernekapasiteten din ved å trene opp fleksibiliteten?


Nevroplastisitet handler om hjernens evne til å endre seg og utvikle seg gjennom livet. Øvelse kan lede til strukturelle og funksjonelle endringer i hjernen langt inn i alderdommen, ja kanskje så lenge man lever, så lenge man fortsetter å lære.

En fleksibel hjerne fører til større fleksibilitet i tanker og tankemønstre og at man takler det uforutsette bedre. 

Har du tenkt over viktigheten av å holde hjernen aktiv og nevronene i live ved å hele tiden utfordre hjernen på å lære noe nytt? 

Ikke bare vil du holde deg yngre når alderdommen slår inn og unngå eller redusere alderdomstegn som dårlig hukommelse men du vil også få et rikere liv ved å holde hjernen frisk gjennom livet og dermed tenke på hjernens plastisitet som...

Les mer
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.