BLOGGEN

Ta kontroll over topplokket!

kropp og sinn selvledelse Apr 28, 2023

Kropp og sinn. Fysisk og mentalt. I hodet og kroppen. De fleste av oss gjør dette skillet: sinnet, sjelen, følelsene som én kategori, tankene, det rasjonelle som en annen - og det fysiske, kroppen som en tredje. Disse skillene gjør det lettere for oss å tydeliggjøre hva vi snakker om, men det er også egnet til å lure oss til å tro at disse “delene” virkelig står på egne ben, at de ER egne størrelser, “ting”. 

Men kan vi ha en kropp uten et sinn? Et sinn uten kropp? Eksisterer det noe mentalt dersom det fysiske ikke er der? Du skjønner hva jeg mener… Så - vi gjør disse skillene i språket vårt, og det er kun i språket skillene eksisterer. Mennesket er et kropp-og-sinn-system.

Vi har tanker, følelser og emosjoner absolutt hele tiden. De påvirker hverandre gjensidig, og kan ikke operere uavhengig av hverandre… Sammen bestemmer de hvordan vi har det i øyeblikket - hvilken tilstand vi er i. Tilstanden består av det vi føler, det vi tenker og de fysiologiske signalene kroppen sender i øyeblikket (emosjonene) .

Hjernen er selvsagt en viktig del av dette kropp-og-sinn-systemet. Den sitter i topplokket og samler inn signaler fra resten av systemet, og på bakgrunn av innsamlet materiale bestemmer den hva som er riktig tilstand der og da. Jeg skulle ønske at jeg kunne stole på at den alltid kom fram til riktig konklusjon for meg - men sånn er det dessverre ikke… Det den gjør, er nemlig å foreta mer eller mindre kvalifiserte gjetninger på hva signalene betyr. Den GJETTER!

Basert på erfaring og tidligere hendelser, slår hjernen til med en spådom om hva som kommer til å skje. Det vi reagerer på i situasjonen, er denne gjettingen og spådommen. Tror vi at vi står overfor en fare (tenkt eller reell), reagerer systemet med en frykt/stress-respons. Tolker og gjetter hjernen at det den spår at skal skje er trygt og fint, roer den hele systemet ned.

Altså - alt henger sammen og påvirker hverandre, og hjernen gjetter. Hva så? 

Vi kan bruke det til vår fordel!  For å ha det bedre, være i en bedre tilstand oftere. Vi kan nemlig hjelpe hjernen litt, til å ta bedre valg for oss!

Når vi kjenner på ett eller annet i kroppen, kan vi TENKE noe om det vi kjenner som støtter en god tilstand - en tilstand som er passende for det vi skal inn i, som er hensiktsmessig for oss. For eksempel: Skal du på jobbintervju, så er det ofte bra å være spent, påskrudd og i “beredskap” for den oppgaven. Dog er det ikke like hensiktsmessig å være så nervøs at du blir redd eller til og med skrekkslagen, og dermed ikke klarer å yte ditt beste. Ved å fortelle deg selv at du er spent, klar og påskrudd, skjer det noe annet i kroppen din enn hvis du forteller deg selv at du er kjempenervøs. Du kan altså samarbeide med hjernen din, og påvirke den til å lage gode spådommer som står i stil med det du står i - og som støtter deg i situasjonen. Det er vel mye bedre enn å være offer for en dårlig spådom… 

Det fiffige med dette er at du kan sette i gang en positiv dominoeffekt for deg selv. Når du er i en god tilstand - har det bra - har du større tilgang til ressursene dine enn om du er i en “dårlig” tilstand (redd, nervøs, nedstemt osv). Og med større tilgang til ressursene dine er sjansen større for at du løser situasjonen på en god måte… som igjen kan utløse flere gode tilstander. Kanskje ny jobb - hvem vetūü§©!

Så da er spørsmålet: Er du klar for å teste det ut?