BLOGGEN

Hva er egentlig smidig? Angår det meg og min arbeidsplass?

Jan 31, 2024

Smidig representerer enkelt forklart moderne virksomheter og moderne arbeidsmåter. I tillegg representerer det et nytt tankesett med stor tro på det menneskelig potensial. Mens tradisjonelle virksomheter ofte er delt opp i funksjonelle siloer, med hver sin leder og hvert sitt budsjett, legger smidige virksomheter til rette for tverrfaglige team som samarbeider på tvers. Også myndighet og ansvar flyttes til teamene; det er tross alt de som jobber tett på kunden og kjenner problemene best.

I vår digitale tidsalder går utviklingen fortere og fortere, og virksomheters behov for å holde seg oppdatert er stort. Vi må kunne respondere raskt på endringer, og mange erfarer at tradisjonell styring og kontroll ikke lenger fungerer: Det er for tungrodd og går for sakte! Så selv om det kan virke utopisk for tradisjonelle hierarkiske organisasjoner, har mange virksomheter stor suksess med Smidig. Beslutninger tas raskere, teamene eksperimenterer og lærer, medarbeiderne trives bedre og mestringsfølelse øker. Resultatet er at kundene får bedre oppfølging og resultat. Det er rett og slett lønnsomt for virksomheten!

Hvordan gjør vi det?

Overgangen til smidig kan være utfordrende. Ledere som er vant til kontroll og detaljstyring, må nå delegere ansvar og legge til rette for teamarbeid: I stedet for en oppgave å utføre, får teamet et problem å løse.  Dette krever en ny type ledelse, og en kultur preget av tillitt og psykologisk trygghet. Det kan innebære et stykke arbeid for ledere og administrasjon, både i praktisk utførelse av arbeidet og ikke minst på indre bane.

Virksomheten må oppdage seg selv på nytt: Hvorfor er vi til? Hva ønsker vi oppnå? Hva tror vi på? Hvordan skape tillit og psykologisk trygghet? Hvordan ivareta god kommunikasjon og gode relasjoner? Hva skal til for å føle motivasjon, eierskap og ansvar? Hvordan skape en kultur der det er lov til å feile? Hvordan skape en organisasjon hvor medarbeiderne er med på å drive utviklingen fremover?

Google er en av mange suksessrike virksomheter som har brukt Smidig for å komme dit de er i dag, og vet du hva de gjorde? De lot de ansatte få 20% av tiden sin til å gjøre hva de ville, med hvem de ville og hvordan de ville. Det eneste kravet var at de skulle rapportere inn hva de hadde gjort og hva resultatet av det var. På denne måten har noen av de aller beste idéene og satsningsområdene deres sett dagens lys. Er ikke det en spennende måte å gi frihet under ansvar på? En måte som både legger til rette for at den enkelte kan ta i bruk sine (skjulte) evner og talenter, og som samtidig vekker inspirasjon og åpner for helt nye muligheter.

Når en virksomhet jobber med spørsmål som kommunikasjon, ansvar, motivasjon og kultur, kan det bidra til økt modenhet. Men organisasjoner består av mennesker. Det hjelper lite med visjon og verdier på glansede papirer. Modenhet i organisasjoner handler om modenhet hos team og individer, og en avgjørende faktor for menneskelig vekst er psykologisk trygghet.

Vi må altså sørge for psykologisk trygge arbeidsplasser der alle stemmer blir hørt. Det Smidig bidrar med er en kultur hvor tilbakemeldinger og feil feires. Dette er med på å skape et nytt tankesett som gjør virksomheter i stand til å snu seg rundt rask når det kreves.

Spørsmål for den enkelte leder som ofte dukker opp er: Hvordan skal jeg våge å slippe kontrollen? Vil jeg slippe kontrollen? Hva om de ikke tar ansvaret? Hva om de ikke løser oppgavene slik jeg vil at det skal gjøres? Kan jeg bli overflødig hvis de lykkes uten meg? Når individer jobber med slike spørsmål, snakker vi om selvutvikling. En ting er å bli klar over egne holdninger, tankefeller og blindsoner. En annen ting er å klare å gjøre noe med dem. Det krever modenhet og trening, ofte med en som bistår i utviklingsprosessen.

Så spørsmålet å starte med er kanskje: er du klar for en slik endring?

Hvis svaret er ja - bli med på gratis webinar! Du melder deg på her: https://www.mentalskolen.no/Smidig-webinar