Anvendt nevrovitenskap for coacher

  • Er det lenge siden du tok en titt på egen kunnskapsbank, og silte ut det som er utgått på dato?

  • Er du nysgjerrig på hvordan oppdatert forskning kan hjelpe deg til å bli enda mer effektiv og dyktig i din rolle som coach?

  • Elsker du å holde deg oppdatert og finpusse på coachingferdighetene dine?

     

    Oppgrader kunnskapsbanken din!

Nevrovitenskap blir av mange kalt vår tids vitenskapelige revolusjon. Vi lærer stadig noe nytt om hjernen, nervesystemet, psykologifaget, læring, endringsarbeid osv. Som spesialister i coachingfaget er det viktig at vi holder oss faglig oppdatert, som andre eksperter må gjøre på sitt område. Ville du brukt en markedsfører i dag som ikke har fornyet seg de siste 20 årene? 

Nå er det selvsagt mange måter å fornye seg på, og vi tror at forskning er en av de viktigste veiene for coaching bransjen fremover. Det betyr at vi kanskje må forny noe av eget tankesett og teknikker vi har brukt. Dette kan være smertefullt og det kan ta tid å gi slipp på noe vi tror på, for å gi plass til noe nytt. Med dette kurset "river vi plasteret av såret" og du får et skikkelig dypdykk i ny forskning som vi knytter til kunnskapen du alt har om coaching og endringsarbeid, samt at du får innsikt i helt nye teorier og kunnskap som du kan ta direkte inn i coaching arbeidet ditt.

Kognitiv Nevrovitenskap er forskning på hjernen og nervesystemet og gir oss informasjon om våre tanker, holdninger og adferd.

Du får oppdatert kunnskap og innsikt i endringsarbeid og hvilken ny forskning som er gjort. Vi vil også ta for oss endel myter om endringsarbeid, læring og hjernen, og sjekke ut sannhetsgraden i disse.

Hva har vi trodd på som vi kan vi legge fra oss og slutte å tro på først som sist? Og hva er det som gjør at så mange myter florerer?

Er du klar for en oppgradering av egen kunnskap, er opptatt av vitenskapelige fakta og har lyst til å ligge i tet i coachingfeltet, så er dette kurset for deg.

Påmelding til kurs i anvendt nevrovitenskap

Praktisk info:

Kurs: Anvendt nevrovitenskap for coacher.

Dato: Frivillige nettsamlinger: 16. feb, 1. mars, 15. mars, 5. april, 19, april og 3. mai. (Det legges ut opptak).
Tid: 6 moduler + bonusmodul
Sted: Nett

Din investering : 11.900 kr

Krav til forkunnskap:

Dette kurset tar for seg anvendt nevrovitenskap og kunnskap om hvordan tanker, overbevisninger og følelser opererer. Kurset forutsetter at du har en forståelse for coaching og/eller endringsarbeid.

Kursleder:

Kursleder er Jeanette Sleveland, internasjonalt sertifisert NLP og Neuro-Semantics-trener samt sertifisert i anvendt nevrovitenskap for coacher og andre hjelpeyrker.

(Du finner mer utfyllende informasjon om Jeanette her).

Mer om kurset

Dette er en norgesnyhet!
Du vil være blant de første coachene i Norge til å få denne innsikten. Kurset er designet for coacher og innholdet er plukket ut og tilpasset, slik at du kan ta det i bruk umiddelbart og direkte i coachingarbeidet ditt. Du blir en faglig oppdatert coach av fremtiden.

Dette kurset er for deg som vil kvalitetssikre eget arbeid og oppgradere egen kunnskapsbank. Vi gjennomgår ulike teknikker kjent for de fleste coacher, for eksempel visualisering, og ser på hva den nyeste forskningen faktisk sier om det.

Er det slik at visualisering gjør oss mer motiverte? Det kommer helt an på hvordan du bruker det. Du kan faktisk risikere å minke motivasjonen fremfor å øke den, dersom du bruke visualisering på feil måte. 

I tillegg til å gå gjennom ulike teknikker og bruken av dem vil du få kokrete verktøy til direkte bruk med dine kunder. Alt vi jobber med er koblet til endringsarbeid og coaching.

Kurset er lagt opp som ett 6 ukers nettkurs med videoer og øvelser. Du har tilgang til portalen i ett år fra oppstart, så du kan gå gjennom tematikken i eget tempo og se videoene om igjen så mye du ønsker. Vi vil også dele nye relevante forskningsartikler med deg jevnlig.

Hvilke gevinster gir dette kurset deg?

Fornyelse og oppdatering av egen kunnskap. 
Resultat: Du vil effektivt få mer konsistent gode resultater med dine kunder. 

Forståelsen og kunnskap om kognitiv nevrovitenskap.
Resultat: Du får tyngde som coach og skiller deg fra "alle andre" som bygger sin business på teknikker som ikke er forskningsbaserte.

Nye verktøy
Resultat: Diverse analyseverktøy til bruk på deg selv og dine kunder.

Leder i feltet
Resultat: Du blir blant norges første coacher med denne oppdaterte kunnskapen, og vil derfor bane vei for neste generasjons coacher og endringsagenter.

Kursmodulenes innhold:


Modul 1: Nevroplastisitet og endringspotensiale.

I hvor stor grad kan vi endre oss, og har vi alle de samme forutsetningene for endring?

Modul 2: Rigg ditt mindset for endring
Hva vet vi om mindset og endring? Hvordan er et mindset som er rigget for endring og hvordan får vi det?

Modul 3: Motivasjon, viljestyrke, vaner og progresjon.
Hva er egentlig motivasjon og vet vi hva som skal til for å bli motivert? Har alle like mye viljestyrke? Og hvilken rolle spiller vaner og progresjon i det hele?

Modul 4: Humør og følelser
Er det noen forskjell på humør og følelser? Hva er i så fall forskjellen, og hvordan påvirker de hverandre?

Modul 5: Fokus, flyt, kreativitet og problemløsning
Kan vi trene opp fokus og det å komme i flow eller flyt? Er kreativitet en ferdighet eller en del av vår personlighet? Kan jeg påvirke og legge til rette for innsikt og aha-opplevelser?

Modul 6: Hjernehelse
Hva påvirker vår hjernehelse, og hvordan kan vi rigge hjernen og hverdagen vår optimalt for nåtiden og fremtiden?

I hver modul tar vi for oss flere myter som vi ser nærmere på (og kanskje knuser i fillebilter).

Påmelding til kurs i anvendt nevrovitenskap

"Nevrovitenskapsturset er en spennende innføring i nevrovitenskapen. Her er flere temaer, som gir et godt oversiktsbilde over hva nevrovitenskapen dreier seg om, og hva som gjør den så viktig for coachingen. 

For meg personlig, var nevrovitenskapskurset en nyttig forlengelse av pensum, hvor jeg fikk mulighet til å stille spørsmål om pensum linket opp mot kurset, samt diskutert og reflektert sammen med kursholder, Jeanette, og medstudenter. 

I tillegg er det til hvert tema, en morsom sekvens med myteknusing; visste du for eksempel at det kun er en myte, at hvis du mister en nervekobling kan du aldri få den tilbake …? 

Jannicke Eline Jacobsen

Vanlige spørsmål og svar