Gratis energianalyse

Last ned skjema her som gir deg full oversikt over hva som koster kroppen din energi.

Hva er en energialayse?

En energianalyse gir deg en oversikt over hvor stor belastning du til enhver tid utsetter kropp og hjerne for. Blir belastningene for store over tid kan det føre til stress, sykdom og mangel på energi.

Med dette skjemaet kan du enkelt få en oversikt over dine belastninger. Dermed er du bedre rustet til å gjøre justeringer der du ser det vil gagne deg mest. 

Last ned skjemaet og sett i gang. Det vil ta deg få minutter om dagen i en uke å få oversikt. Lykke til!