VILKÅR OG BETINGELSER

Her finner du informasjon om vilkår, betingelser, og etiske retningslinjer for coaching, kurs og studier hos Mentalskolen AS.

Påmelding til kurs og studier er bindende ved påmelding/bekreftelse av tilbud. For personer under 18 år er bekreftelse fra foresatte nødvendig.

Avtale om coachingprosess er bindende når avtalen er signert eller bekreftet på mail. 

Oppdrag i bedrifter og organisasjoner:
Bestilte og bekreftede oppdrag må avbestilles minimum 6 uker før oppdragsdato. Ved kansellering inntil 14 virkedager før oppdragsdato faktureres 50 % av avtalt honorar.

Ved kansellering senere enn 14 virkedager før oppdragets start faktureres honoraret i sin helhet.
Mentalskolen As forplikter seg til å gjennomføre oppdraget og stille med stedfortreder dersom noe uforutsett skulle skje.Reise t/r og evt opphold (hvis avtalt) tilkommer

Angrerett

Ved bestilling på nett har privatkunder 14 dagers angrerett i følge norsk lov. Avbestillingen gjøres skriftlig, og kunden har ansvar for å sørge for at avbestillingen kommer Mentalskolen AS i hende innen angrerettsfristen. 

Last ned angreskjema her

Etter angrefristens utløp kreves legeerklæring for utsettelse av studiestart.

Avtalte coachingtimer kan avbestilles fritt inntil 24 timer før avtalt møte. Det gis ikke refusjon for timer avbestilt senere enn 24 timer før, eller timer det ikke meldes avbud for.

Betaling

Nettkurs betales ved bestilling og tilgang gis umiddelbart.

For bedrifter: Faktura utstedes sammen med tilgang til nettkurs og er forpliktende.

Faktura for utdanning sendes per e-post. Depositum på kr. 4.000,- betales ved bestilling, det resterende ved forfall, 40 dager før studiestart. Ved påmelding senere enn 40 dager før studiestart er betalingsfristen 7 dager.

Innbetalt studieavgift refunderes ikke, men kan ved spesielle behov og/eller med legeerklæring overføres til neste planlagte studiestart. Etter kursstart er påmeldingen bindende for hele kurset.

Studieavgiften betales i sin helhet uavhengig av grad av oppmøte. Vi gjør oppmerksom på at kursavgift også må betales dersom du trekker deg etter oppstart, og uavhengig av om du ønsker å avlegge eksamen eller ikke.

Sertifisering og kursbevis fordrer 90% deltakelse. Vi tilbyr ekstraundervisning etter nærmere avtale og i henhold til egne takster, for å erstatte eventuelt fravær. 

Ved mislighold av betalingsforpliktelsene bortfaller Mentalskolen AS sine forpliktelser. Manglende betaling av studieavgiften medfører tap av studierettighetene, og ordinær rettslig inndrivelse iverksettes. Bekreftelse og sertifiseringsbevis kan holdes tilbake.

Coachingprosess faktureres før oppstart. Honoraret for avtalen betales i sin helhet før første møte. 

Endringer/forbehold

Mentalskolen AS forbeholder seg retten til å endre generelle bestemmelser å avlyse kurs med for få påmeldte. Ved for lav oppslutning vil du bli kontaktet for andre tilbud. Ønsker du ikke dette kan du annullere din påmelding og få pengene refundert.

Vi tar også forbehold om at fagplan for kurs kan bli endret, at priser kan øke, og om  eventuelle trykkfeil i prislister, informasjon, beskrivelse eller annen informasjon som gjelder for kurs.

Etiske retningslinjer

Mentalskolen AS sine coacher og konsulenter følger DNCFs etiske krav og retningslinjer, som skal sikre forsvarlig opplæring i og utførelse av coaching, beskytte kunde/coachee og gi trygghet gjennom kvalitetssikring av tjenestene og coachutdannelsen.

 • Coachen respekterer et hvert menneskes verdighet og opptrer med respekt, empati og sensitivitet.
 • Coachen er forpliktet til å ivareta kundens behov for taushetsplikt og konfidensialitet.
 • Coachen handler med integritet, uavhengighet og upartiskhet.
 • Coachen skal sikre at kundens forventninger er forstått av begge parter, og at opprinnelige avtaler overholdes og ikke endres uten gjensidig forståelse.
 • Coachen gir relevant og korrekt informasjon til sine kunder og er ærlig i forhold til kvalifikasjoner, ekspertise og erfaring som coach.
 • Coachen skal alltid søke kundens beste.
 • Coachen ser på teknikker og metoder innen nevrosemantikk og NLP som en mulighet, men på ingen måte som en sikker løsning på ethvert problem.
 • Coachen praktiserer arbeidet etter egen kompetanse og ferdigheter, og henviser til relevante instanser ved tvilstilfeller, og oppfordrer kunden til å oppsøke andre profesjonelle fagpersoner, om situasjonen tilsier det.
 • Coachen er pliktet til å informere relevante myndigheter dersom kunden gir uttrykk for at han/hun vil skade seg selv eller andre.
 • Coaching skal ikke under noen omstendighet erstatte behandling fra autorisert helsepersonell ved sykdom.
 • Coachen handler innenfor lovverket og avviser enhver ulovlig atferd.