Hvem er den dama som bytter hårsveis like ofte som andre bytter undertøy?

Mitt navn er Jeanette Sleveland. Lite visste jeg om hvilke utfordringer jeg skulle møte, den dagen jeg troppet opp på første undervisningsdag på min coachutdanning hos CoachTeam i 2005. Heldigvis, vil jeg jo si. Og også takk og lov. For at jeg tok utdannelsen min da, og fikk med meg så mye kunnskap og verktøy til å håndtere alt jeg skulle møte i årene som kom. Jeg har mistet tellingen på hvor mange operasjoner jeg har vært gjennom. Jeg har stort sett vært skallet siden 2010, med unntak av noen perioder med litt kvasi-sveis. Det er ikke frivillig, men likevel velger jeg å møte livet med hevet hode. Jeg viser deg noen varianter på bildene over, så du kjenner meg igjen. Jeg stiller som blankskalle, vikingkvinne eller med en parykk. Det varierer jeg nemlig på fra dag til dag, og noen ganger i løpet av dagen også, helt som jeg selv føler for. Det er kanskje ikke så vanlig, men tenk gjerne på det som ulike fasetter av det å være menneske. Du har også mange ulike fasetter ved deg som du tar frem i ulike sammenhenger. Med en stor dose forståelse for at livet ikke alltid blir slik vi har sett for oss, vil jeg utfordre også deg til å ta de noen ganger vanskelige og ubehagelige valgene, som likevel fører deg fremover.

Jeg har siden 2006 holdt kurs, workshops, foredrag og levert utdanning som engasjerer og berører innen kommunikasjon, coaching og ledelse. Jeg er opptatt av å skape bevissthet, kunnskap og eierskap, samt å vekke mental nysgjerrighet. Jeg møter stadig dyktige coacher og ledere som ikke klarer å utnytte sitt potensiale fordi de blir usikre, mister troen på seg selv eller overveldes av alt som skal læres og mestres. Coacher melder seg på kurs etter kurs uten virkelig å lykkes med egen business, og velger etter en stund bare å drive med coaching på si. Kun noen få prosent av de som har en coachutdanning i Norge, har det som sitt levebrød, og dette ønsker jeg å gjøre noe med! Jeg vet hvilken enorm kraft som ligger i coaching og i å mestre dette faget. Ved å avdekke hva som gjør at det stopper opp for hver enkelt kursdeltaker, kan vi sammen jobbe opp motivasjon og endringsvilje for å få deg dit du vil.

Coachenes Coach,
Jeanette Sleveland

 

Min litt mer formelle historikk:

Bakgrunn: 

Jeg har 8 års erfaring som Mac-designer og prosjektleder innen reklamebransjen. I tillegg har jeg jobbet som personlig trener og kostholdsveileder i flere år. Jeg har holdt foredrag, kurs og undervist på CoachTeam - House of Leadership sin leder- og coach utdanning siden 2006. I perioder har jeg også undervist på ulike høyskoler og universiteter, blant annet Atlantis Medisinske Høyskole, Active Education (samarbeid med Høgskolen i Innlandet) og CoachTeam – House of Leadership sitt samarbeid med Universitet i Agders (UiA) etterutdanningsprogram på studiet: Kreativ ledelse og coaching. Sistenevnte studie underviser jeg fortsatt på i regi av CoachTeam – House of Leadership. Jeg er også ledertrener og har vært med på utviklingen av det nettbaserte lederutviklingsprogrammet på Lederskolen.

Jeg eier og driver Ubuntu Impact AS som Mentalskolen er en del av.

Utdanning:

 • The NeuroScience School. Pågående sertifiseringsstudier innen NevroVitenskap 2019-2020.
 • CoachTeam - House of Leadership (2017) - Quantum Leap Business Coach 
 • International Society of Neuro-Semantics;  Neuro-Semantics/NLP Trainer 2015 (Mexico)
 • International Society of Neuro-Semantics, Associated Certified Meta-Coach (ACMC) 2013
 • University of California, Santa Cruz, NLP University;
  Training & Consultancy with Neuro Linguistic Programming 2007
 • CoachTeam - House of Leadership;
  Meta-NLP Practitioner and Meta-NLP Master Practitioner 2006
 • Norwegian School of Sport Sciences (NIH);
  Personlig Trener, treningsveileder og trener av spesielle grupper 2004 og 2005
 • Merkantilt Institutt nå Norges Kreative Fagskole;
  Mac Designer 1998

Oppsummert om meg:

 • Undervist i coaching og ledelse siden 2006 hos CoachTeam - House of Leadership.
 • Har vært grunder siden 2007.
 • Kontor midt i Drøbak sentrum.
 • Kjører ulike kurs og sertifiseringer. Blant annet innen selvledelse, mental trening, stressmestring, coaching og nevrovitenskap (læren om hjernen og nervesystemet).
 • 26 års erfaring som instruktør/kursleder innen et bredt spekter av konsepter, fra pardans, pilates og annet fysisk trening til stressmestring, lederutvikling og coaching.
 • Har holdt foredrag siden 2006 om ulike temaer innen motivasjon, ledelse, stress, selvledelse og kommunikasjon.
 • Eier og leder av Mentalskolen.