Mentalskolens
coachutdanning

Trinn 1

Coachende kommunikasjon og væremåte

 

Trinn 1 gir deg grunnmuren du trenger for å bli en bevisst og dyktig kommunikator, med deg selv og med andre. Trinnet passer for alle som ønsker å utvikle seg innen selvledelse og kommunikasjon. Du kan velge å ta enkeltmoduler eller hele trinnet.  


Trinn 1 er også et fullverdig første trinn av coachutdanning. Det betyr at du kan bygge videre på dette trinnet, for å bli profesjonell coach. Les mer om de ulike modulene under.

Meld meg på trinn 1

Praktisk info:

Kurs: Trinn 1 Coachende kommunikasjon og væremåte.

Datoer for samlinger vår 2022: 

Modul 1 uke 09: 28.2 - 02.3. 2022
Modul 2 uke 14: 04.4.- 06.4. 2022
Modul 3 uke 19: 09.5 - 11.5. 2022
Modul 4 uke 23: 08.6 - 10.6. 2021

Tid: 09.00 - 17.00 alle dagene (om ikke annet er oppgitt)

Beregn noe tid til øving og kollokvie arbeid mellom modulene

Sted: Porsgrunn (Hotell Vic).

Begrenset antall plasser!

Din investering: 40.000,-

Krav til forkunnskap:

 Det er ingen formelle krav til forhåndskunnskaper, siden dette er et grunnkurs. Det viktigste kriteriet for å delta er et ønske om selvutvikling, og en åpenhet og nysgjerrighet på seg selv og andre. 

Er du i tvil om du er kvalifisert – ta kontakt, så finner vi ut av det sammen.

Sertifiseringer:

Dette kurset gir sertifisering i første del av den internasjonale utdanningen til å bli Meta-Coach, det profesjonelle coachsystemet i "The International Society of Neuro-Semantics"  

 

Pensum:

Coaching Essentials kursmanual,  Coaching, hva, hvorfor, hvordan av Susann Gjerde 
Kursportal

TIlleggslitteratur:
Moviemind (2003) og Frame Games (2001) av Dr. L. Michael Hall.

Kursledere:

Kursledere er Jeanette Sleveland og Mariann Deila, begge internasjonalt sertifiserte trenere innen NLP og nevrosemantikk.

(Du finner mer utfyllende informasjon om Jeanette og Mariann ved å trykke på navnene over).

Hvem er dette trinnet for? Hvorfor Trinn 1

 • Skulle du ønske at du taklet utfordringer bedre, som ytre press og vanskelige relasjoner?
 • Ville du hatt nytte av verktøy for å motivere deg selv og andre, og til å se løsninger i motgang?
 • Ønsker du å øke kvaliteten på måten du kommuniserer, for å bli forstått, lyttet til og unngå misforståelser?

Da er trinn 1 av vår coachutdanning noe for deg! 

Gjennom fire omfangsrike moduler lærer du å lede deg selv, som danner grunnlaget for ditt samspill med andre.

Selvledelse er å ha en utviklet sans for hvem du er, hva du vil, hva som er dine styrker og svakheter, hva du gjør og hvordan du gjør det - kombinert med evnen til å justere egen kommunikasjon, følelser og atferd for å oppnå resultater.


Selvledelse er en ferdighet som kommer til nytte på alle arenaer i livet, enten det er i rollen som leder, kollega, lærer, trener, venn, partner eller forelder.

Gjennom kurset blir du mer bevisst egne tankemønstre og handlingsmønstre i kommunikasjon med andre, både de som støtter og de som begrenser deg.

Du får verktøy for å utvikle egen kommunikasjon, blant annet ved å forstå ulike kommunikasjonsstiler og gjennom å strekke egen kommunikasjonsstil i møte med andres.  

Trinn 1 er skreddersydd for følgende målgrupper: 

 • For deg som ønsker kunnskap og teknikker for selvledelse og kommunikasjon, for å ha det bedre og oppnå mer – i eget liv og i samspill med andre, enten det er på jobb, i familien eller på sosiale arenaer.
 • For deg som er nysgjerrig på coaching som fag, og som vurderer en videreutdanning til profesjonell coach. Trinn 1 gir sertifiseringsbevis fra International Society of Neuro-Semantics, og er godkjent av Den Norske CoachForening, og er et grunnkurs man kan bygge videre på.
 • Trinn 1, eller enkeltmoduler i trinnet, passer også for deg som allerede jobber som coach eller veileder, og som ønsker en faglig oppfriskning.
Jeg vil melde meg på trinn 1

Modul 1
Coaching Basis: Grunnkurs i selvledelse og kommunikasjon

Gjennom et tre dagers innføringskurs i selvledelse og kommunikasjon lærer du hva det vil si å ha en coachende væremåte. Første steg er å lære hvordan du leder deg selv, som videre danner grunnlaget for ditt samspill med andre.

Les mer her

Modul 2
Motivasjon og handlekraft. Led deg selv og andre til endring

 • Ønsker du å øke egen gjennomføringskraft, og få nøkler til å gå fra tanke til handling?
 • Ville du hatt nytte av verktøy for å motivere deg selv og andre?

Modul 3
Relasjoner, følelseshåndtering og endring av tankemønstre

 • Har du utfordrende relasjoner i livet ditt som du skulle ønske du håndterte bedre?
 • Føler du deg ofte krenket og såret av andre?
 • Blir du stadig overmannet av begrensende følelser som gjør at du handler motsatt av hva du egentlig vil?

I denne modulen dypdykker vi i relasjoner, endring av tanker og håndtering av følelser, i tillegg til at vi praktiserer hvordan vi skal coache andre til endring på disse områdene. 

Modul 4
Praktisk Coaching

Vi samler trådene, repeterer fra de øvrige modulene og øver på alt vi har lært gjennom praktisk coaching.

Du øver på kommunikasjonsferdighetene du har lært, som aktiv lytting og spørsmålsformulering, samt på de ulike coachingteknikkene.

Du får kontinuerlige tilbakemeldinger basert på objektive kriterier av erfarne, sertifiserte coacher gjennom alle tre dagene. Vær beredt på tonnevis med læring og utvikling!