Coaching Essentials - grunnkurs i coaching og kommunikasjon

  • Skulle du ønske at du taklet utfordringer bedre, som ytre press og vanskelige relasjoner?
  • Ville du hatt nytte av verktøy for å motivere deg selv og andre, og til å se løsninger i motgang?
  • Ønsker du å øke kvaliteten på måten du kommuniserer, for å bli forstått, lyttet til og unngå misforståelser?

    Da er Coaching Essentials kurset for deg! 
Påmelding til Coaching Essentials

Praktisk info:

Kurs: Coaching Essentials - grunnkurs i kommunikasjon, coaching og selvledelse

Dato: 23.-25. oktober 2020
Tid: 09.00 - 18.00 alle dagene
Sted: Sjøholmen kunst og kulturhus i Sandvika, Sandviksveien 130)

Begrenset antall plasser!

Din investering: 11.900 kr

Krav til forkunnskap:

 Det er ingen formelle krav til forhåndskunnskaper, siden dette er et grunnkurs. Det viktigste kriteriet for å delta er et ønske om selvutvikling, og en åpenhet og nysgjerrighet på seg selv og andre.

 

Kursledere:

Kursledere er Jeanette Sleveland og Mariann Deila, begge internasjonalt sertifiserte NLP og Neuro-Semantics-trenere. 

(Du finner mer utfyllende informasjon om Jeanette og Mariann ved å trykke på navnene over).

Hvorfor dette kurset?


Gjennom dette tre dagers innføringskurset i kommunikasjon og coaching lærer du først og fremst å lede deg selv, noe som danner grunnlaget for ditt samspill med andre.

Selvledelse er å ha en utviklet sans for hvem du er, hva du vil, hva som er dine styrker og svakheter, hva du gjør og hvordan du gjør det - kombinert med evnen til å justere egen kommunikasjon, følelser og atferd for å oppnå resultater.

Selvledelse er en ferdighet som kommer til nytte på alle arenaer i livet, enten det er i rollen som leder, kollega, lærer, trener, venn, partner eller forelder.

Gjennom kursdagene blir du mer bevisst egne tankemønstre og handlingsmønstre i kommunikasjon med andre, både de som støtter og de som begrenser deg.

Du får verktøy for å utvikle egen kommunikasjon, blant annet ved å forstå ulike kommunikasjonsstiler og gjennom å strekke egen kommunikasjonsstil i møte med andres.  

 

Coaching Essentials er skreddersydd for følgende målgrupper:

 

- For deg som ønsker kunnskap og teknikker for selvledelse og kommunikasjon, for å ha det bedre og oppnå mer – i eget liv og i samspill med andre, enten det er 

- For deg som er nysgjerrig på coaching som fag, og som vurderer en videre utdanning til profesjonell coach. Coaching Essentials gir sertifiseringsbevis fra International Society of Neuro-Semantics, og er et grunnkurs man kan bygge videre på.

Neste trinn etter Coaching Essentials er kurset Coaching Genius, som vi har satt opp 4.-6- desember som du finner mer informasjon om her.

Gjennom praktisk trening på øvelser og teknikker, faglige diskusjoner og caser får du et godt fundament for egen selvledelse, og en forståelse for hvordan implementere ny kunnskap til umiddelbar bruk. 

 

Coaching Essentials passer også for deg som allerede jobber som coach eller veileder, og som ønsker en faglig oppfriskning.

 

JEG VIL MELDE MEG PÅ KURSET

Hva gir dette kurset?


Tanketrening

Du lærer å ta ansvar for egne følelser, tanker, adferd og kommunikasjon

Trene mentalt for å holde riktig fokus

Å forstå egne ubevisste tillærte programmer (tankemønstre) som styrer hvordan du oppfatter deg selv, rollene dine, andre mennesker, din egen historie og verden rundt deg, slik at du kan opparbeide mer fleksibilitet

Økt fleksibilitet i måten du håndterer endringer, utfordringer og andre mennesker på, en følelse av større valgfrihet i hvordan du vil respondere på det som skjer deg.

 

Kommunikasjonstrening 
Du lærer å kartlegge og forstå egen kommunikasjonsstil, samt forstå forskjeller mellom individer og evnen til å tilpasse deg andres stil

Å nå fram med et budskap gjennom effektiv kommunikasjon

Å stille de rette spørsmålene for å få tydelige svar

Gevinst: Tryggere relasjoner og bedre samspill med andre.

 

Motivasjonstrening 
Du lærer å kartlegge hva som driver deg og hvordan bruke dette som egen drivkraft i med- og motgang

Å motivere og inspirere andre, og å snakke så andre lytter

Gevinst: Evnen til å opprettholde motivasjon over tid for å nå langsiktige mål.

 

Atferdstrening:
Du lærer å
 fylle gapet mellom tanke og handling for å skape resultater

Verktøy for å etablere nye, varige vaner

Å forstå essensen i endringsarbeid og hvorfor så mange ikke får det til

Gevinst: Mer effektiv måloppnåelse fordi du vet hvordan du tar tanke til handling, i tillegg til at du blir en mer effektiv tilrettelegger for andre som ønsker å skape nye vaner.

 

Ledertrening 
Du lærer å snakke med andre på måter som skaper samspill, trygghet og tillit

Å håndtere motstand hos andre på støttende måter

Å ansvarliggjøre og utfordre andre på måter som motiverer til handling

Gevinst: Bli en tryggere og mer tillitsvekkende leder som oppnår mer sammen med andre.

 

Gratis analyse

Få oversikt over ditt kroppsbudsjett!

Last ned skjemaet med enkle spørsmål ved å registrere deg her. Svar på hvert av punktene i en uke, og se hvilken innsikt du får! 

Stikkord er blant annet: humør, energi, fokus, stressnivå og søvn.

Bruk et par minutter hver dag,
få innsikt og motivasjon. 

Du får det gratis her.